Författare: admin

Hur pandemin påverkat tandvården

De flesta är bra trötta på pandemin. I början så hoppades folk att det skulle vara över före jul. Något som påminner lite om första världskrigets propaganda. Det är klart att det här är annorlunda, och nu när vaccinationerna är i gång så har många börjat hoppas igen. Helt klart kommer det dock att ta lite tid att komma i kapp, för hotet om virus har förorsakat långa köer. 

Tandvården drabbades av hotet om smitta, något som de nu har lyckats överkomma. Med god hygien och tillräckligt skydd så riskerar de inte mer än någon annan. Så nu jobbar de hårt med att komma i kapp, att minska köerna som bildades i början av pandemin. Du kan lugnt gå till din tandläkare och ta itu med allt det där som du kanske personligen har skjutit upp. Sådant som inte har något som helst att göra med en pandemi. 

Trivsel hos tandläkaren

Ordet trevnad kanske inte är det första som kommer upp i sinnet när du tänker på en tandläkare. Många lider av en viss motvilja till att gå till tandläkaren. Men om du har en bra doktor, någon som bryr sig om patienterna och kan sina saker, så behöver det inte alls vara så illa. Faktum är att det kan vara riktigt bra. Alviksstrand tandläkarna är kända för att vara duktiga. 

När du behandlas väl av professionella tandläkare så är allting helt annorlunda. Det är inte alls ovanligt att tandläkarskräck kommer från en dålig upplevelse. Ofta ska det inte så mycket till för att du ska bli rädd. Då är det viktigt att välja nästa besök noga. Gå till ett ställe där de verkligen tar hand om dig, helst redan från receptionen. Det kan göra mycket för att du ska kunna överkomma eventuella känslor. Du kan känna dig trygg med alviksstrandtandlakarna.se

Pandemins inflytande på vården

Varje dag har det varit uppdateringar på TV om pandemin. De läser upp siffror och förklarar vad som händer. Nästan alla familjer har drabbats på ett eller annat sätt. Antingen har de själva varit sjuka eller så känner de någon. Många jobbar nu hemifrån, och ibland är det svårt att få allting gjort i tid. Kontoren är inte bemannade som tidigare, och vissa branscher har varit helt stängda under en period. Långa köer till tandvården på grund av pandemin. 

Det är lätt hänt att allting blir negativt. Du känner dig trött och sliten, vilket är helt normalt. Nu har mycket börjat flyta på igen, vilket är positivt. Man har funnit sätt att fungera på, trots att det fortfarande finns risk för virussmitta. Men livet går vidare, om än med vissa förändringar. Bland annat jobbar nu tandläkare för att ta hand om alla de som varit tvungna att vänta. Det är härligt att se hur köerna minskar, och att folk äntligen får hjälp. Skönt att tandvården har kommit i gång igen. 

Vikten av god tandvård

Vare sig det är en pandemi eller inte så har du behov av bra tandvård. Nu har många fått vänta, vilket ju inte är så roligt. Men det är alltid viktigt att gå till tandläkaren i god tid innan dina problem växer sig större. Ett litet hål kan leda till rotfyllning om du skjuter upp ditt besök. Låt tandläkaren vara den som avgör när det är dags att göra något. De kan ge dig råd om de ser något som inte är riktigt bra. Och de kan göra rent dina tänder så de håller lite längre. 

För tandvård är ju så mycket mer än bara laga hål. Det är vård av dina tänder, vilket kan inkludera bra mycket annat. Bland annat så kanske du har behov av att reglera tänderna. Hjälpa dem till en position där de gör som mest nytta. Sneda tänder kan leda till många större problem, det är inte bara en fråga om att vara snygg. Huvudvärk och mycket annat kan vara ett resultat av att du försummat dina tänder. Så boka in ett besök och fråga din tandläkare vad som kan göras. Det kan vara så enkelt som att ha en skena på när du sover. Eller så kanske en tandställning är på sin plats.

Dagens tandställningar är diskreta, och sätts ofta på insidan av tänderna. Det är klart att du känner av dem, speciellt i början. Men sakta, sakta så justerar de din tandrad så att du mår bättre. Innan du vet ordet av så är tänderna raka och du kan använda dem på rätt sätt. 

Se på helheten

Din mun består av ett visst antal tänder. Om du borstar dem på rätt sätt så håller de längre. Men även tandköttet måste ses efter, och här kan din tandläkare ge dig flera bra tips. Till och med valet av tandkräm kan påverka hur din mun mår. Det är klart att vissa saker inte ligger i dina händer. Många äldre, till exempel, drabbas av svagt skelett, och det gör att tänderna inte är som förr. 

Det är inte ovanligt att tappa en del tänder, antingen på grund av ålder eller av andra orsaker. Men då kan du ofta sätta in en protes, alternativt ett implantat. De blir nästan som dina egna tänder, bara lite starkare. Det kan ta tid innan du är klar men resultatet är enastående. För den som har varit utan vissa tänder en tid blir det som när de fick sina permanenta tänder i barndomen. En riktig upplevelse. 

Bra tandvård trots pandemi

Nu när tandläkarna har öppnat igen så är det viktigt att boka in en tid. Dra inte på det utan se till att kontrollera dina tänder minst en gång om året. Ett litet besök kan bespara dig stora problem i framtiden. Hela familjen behöver vara noga med sina tänder. 

Men välj gärna en bra tandläkare, eller klinik. De kommer att ta hand om dig så du slipper oroa dig för nästa besök. Du kanske rentav börjar tycka att det är trivsamt hos tandläkaren. Framför allt kommer du att ha en sund mun, som är både snygg och funktionell. 

Pågående debatt om bemanningssjuksköterskor

Vården är i ständigt fokus. Samhället behöver denna viktiga sektor och vi är många som är tacksamma till människorna som arbetar för att rädda liv. Inom branschen har det dock länge funnits ett missnöje vad gäller löner och arbetsvillkor. En del personer har därför bestämt sig för att ta saken i egna händer.

Bemanningsföretag för sjuksköterskor kan erbjuda en annan typ av vardag. En vardag där lönerna ofta är högre och villkoren bättre. Hur kan detta komma sig?

Sjukhus och vårdinstitutioner behöver ständigt personal. Ibland är läget akut och de behöver till varje pris få in kompetenta sjuksköterskor och läkare. I ljuset av detta har bemanningsföretagen fyllt en viktig lucka. De har nästan alltid kompetent personal tillgänglig. 

Kostnaden för detta är ofta hög. Samtidigt behöver inte sjukhuset ta ansvar för dessa personer. De är nämligen anställda av bemanningsföretagen. Förmåner och villkor är därför upp till dem att tillhandahålla.

Många landsting har dålig ekonomi. De försöker i första hand dra ner på löpande kostnader. Anställda utgör en viktig del av detta. Som anställd har man nämligen rättigheter, vilket bland annat inkluderar betald semester och rätten till att vara tjänstledig.

Sjukhusen ser därför en fördel i att anställa tillfällig personal, även om det är dyrt. Det är trots allt en kostnad som de kan göra sig av med på kort varsel om det skulle bli aktuellt. Bemanningsföretag för sjuksköterskor håller vården flytande, och det är extra viktigt i en tid där osäkerheten påverkar samhället.

Det finns dock en viktig debatt om detta, speciellt vad gäller höga löner och generösa villkor. Borde inte sjukhus och vårdinstitutioner satsa på egen personal? Personal som de kan utbilda löpande och som älskar deras arbetsplats? Tyvärr är det inte så enkelt, vilket vi kommer redogöra för ur ett mer ingående perspektiv under nästa rubrik. 

Den offentliga sektorns problem

Landsting och andra myndigheter driver ofta våra vårdinstitutioner. De har ofta sparkrav på dessa typer av verksamheter, och ingen chef vill göra ett minusresultat. Men varför tar man då in dyrare personal som endast är tillfällig?

  • Som vi tidigare har nämnt är det dyrt att anställa. Om man kan ta in personal på tillfällig basis betraktas det ofta som en bra lösning, även om detta resulterar i en stor faktura när arbetstiden är över.
  • På grund av sparkrav och dylikt saknar sjukhusen ofta möjligheten att erbjuda bra villkor. Bra villkor är visserligen en tolkningsfråga. Men om bemanningsföretagen kan erbjuda både bra lön och bra förmåner kommer de vinna denna kamp. 
  • Man skulle därför kunna säga att det blir lite av ett moment 22. Myndigheter och landsting som vill spara pengar utan att tänka på hur det utvecklar sig i det långa loppet. Bemanningsföretagen kan i sin tur göra en samhällsinsats genom att bistå med kompetent personal samtidigt som de tjänar bra med pengar.
  • Man skulle kunna säga att ingen sida har agerat fel. Vi har dock hamnat i en position som inte kanske är fördelaktig i det långa loppet.
  • Slutligen måste vi lyfta att bemanningsföretagen gör ett bra jobb. De erbjuder en omväxlande vardag och en bra lön. Detta kan i sin tur öka professionalismen på sjukhusen, vilket i sin tur gör så att hela samhället mår bra.

Som du märker finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Detta är inte en enkel fråga, men vi kan nog konstatera att det viktigaste är att människor får vård när de är sjuka.

Vill du lära dig mer om hur bemanningsföretagen arbetar? www.medkomp.se kan svara på alla dina frågor. Det är alltid en bra idé att kontakta en aktör som faktiskt arbetar och verkar inom branschen, och som har praktisk erfarenhet. 

Framtiden

Debatten kring bemanningssjuksköterskor fortsätter. En anledning till att debatten även kommer fortsätta i framtiden är sektorns betydelse för samhället. Samtliga samhällsbärande sektorer måste fungera, det ligger i alla människors bästa intresse.

Vi måste dock vara medvetna om att personerna som arbetar i denna bransch måste få mer än vår uppskattning. De vill ha konkurrenskraftiga löner och goda anställningsvillkor. Ibland kanske vi inbillar oss att personal inom polisen och sjukvård har valt yrket på grund av ett personligt kall.

Vi är som sagt duktiga på att visa uppskattning till dessa personer, och kanske inbillar vi oss att detta räcker. Samtidigt kanske du bör fråga dig själv om du skulle göra ditt arbete till en låg lön. Du kanske också kan fråga dig om du skulle nöja dig med grundläggande förmåner och begränsade möjligheter till att påverka din vardag.

Vi måste vara medvetna om att vardagen smyger sig på förr eller senare. Ibland drömmer vi om en viss arbetsplats eller ett visst yrke. När vi får jobbet kommer vi sannolikt bli väldigt glada. Efter ett tag kommer dock vardagen, och då börjar vi prioritera lön och arbetsvillkor. 

Poliser och sjukvårdspersonal har med stor sannolikhet samma känslor inför deras arbeten. När vardagen smyger sig på kommer de fråga sig om det är värt att vara ständigt stressad och tjäna en begränsad lön.

Det går dessvärre att hitta flera exempel på när stressen blir för stor inom vården. Läkare klagar över allt för korta konsultationstider. Sjuksköterskor och undersköterskor brukar i sin tur klaga över att det inte finns tillräckligt med tid över till varje patient. Detta skapar i längden en känsla av att inte räcka till och att inte kunna utföra sitt jobb på ett korrekt sätt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att debatten kommer fortsätta så länge politikerna inte hittar konkreta lösningar.

Hundar måste betala skatt

Född fri, skattad till döds. Det var en vanlig slogan på bilarna under 1980-talet. Folk tyckte att de betalade alldeles för mycket i skatt. Och troligtvis ligger Sverige ganska högt upp på listan över skatteplikt. Till och med hundar måste betala skatt, eller rättare sagt husse och matte. Samtidigt så får du ganska mycket igen från staten. Även om det är en liten tröst när alla avgifter ska betalas in. 

Det är något som de flesta klagar över. Men som du inte har så mycket inflytande över. Det måste redovisad, bokföras och betalas. På ett eller annat sätt. Därför är det så viktigt att ha en bra bokföringsfirma till hjälp. För de kan ge dig råd om hur du kan spara in på vissa skatter och avgifter. Det gäller att vara smart och ändå laglydig. 

Ta hjälp av experterna

Det är lag på att allt ska bokföras. Privatpersoner behöver bara skicka in sin deklaration, vilket dock kan vara nog så knepigt att få till. Så summan av det hela är att du måste hålla reda på dina pengar. Det är viktigt att veta vad som kommer in och var de har sitt ursprung. Samt hur mycket som går ut och till vad. I bokföringsvärlden kallas det för att ha underlag. Du måste kunna bevisa vart varenda krona har tagit vägen. En faktura, ett kvitto eller något liknande som visar vilken transaktion som har tagit plats. Ett gott samarbete med din bokföringsbyrå hjälper dig spara pengar. 

En fördel nu för tiden är de elektroniska hjälpmedlen. Bokföring, som allt annat, ligger idag inne på datorn. Du kan med bara några klick komma fram till den information du vill ha, och använda den till det du håller på med just nu. Om du lägger upp allt i molnet så blir det ännu mer tillgänglig. Det kan vara praktiskt om du har kontor på olika orter eller om du ofta reser i jobbet. Bara du har internet så är dina uppgifter tillgängliga. Bokföring och redovisning kan du gärna lämna över till saldoredo.se

Viktigt att vara noggrann

Allt har sin tid. Även så bokföring och redovisningar. Din bokföringsbyrå håller reda på när särskilda skatter eller avgifter ska betalas in. De vet när det är dags för årsredovisning och hur den ska gå till. Genom att samarbeta med dem så fungerar det bättre. Ge dem allt det underlag de behöver så kan de sköta resten. De kan också berätta när det är gynnsamt att sälja eller köpa, i förhållande till skatter. Det är ett sätt att spara pengar på som kan vara riktigt lönsamt. Kritik mot bokföring i Stockholm, bland annat har inte skatterna betalats in i tid. 

När skatterna inte betalas in i tid blir det ofta böter. Eller ännu värre om det är något som upprepas eller om de misstänker att du försöker lura staten. Det är inte roligt att så mycket av dina surt förvärvade pengar går ut lika fort som de kommer in. Men det gäller att inte hamna efter utan bara göra det du ska. Det lönar sig i längden att ha ordning och reda på din ekonomi. Gamla skatter har en tendens att föröka sig. Det blir bara svårare och svårare att få ihop de där extra pengarna. Därför är det bäst att göra allt vartefter det kommer upp. 

Fördelar med organiserad bokföring

Du som företagare behöver ha kontroll över dina finanser. Det är du som avgör vad som ska göras i verksamheten. Men då måste du också veta hur stora resurser du har till ditt förfogande. Eller vad som har varit lönsamt tidigare och därför värt att satsa på igen. Här kommer bokföringen in i bilden. Du kan skriva ut rapporter och uppställningar som direkt visar dig vad som sker i företaget. Det gör det enklare att inte bli lurad eller göra några misstag. Och du har det alltså även som underlag för kampanjer och marknadsföring. 

Även privatpersoner måste hålla reda på sina skatter. Du kanske inte är medveten om allt som ska betalas, men det är faktiskt din plikt. Du måste bokföra dina hundar, läs mer i Aftonbladets artikel. Det här är ofta något som folk inte tänker på. Att husdjuren är en resurs och att eventuella intäkter från dem ska beskattas. Egentligen borde det vara uppenbart, för det mesta ska du skatta för i den här delen av världen. 

Varför skatterna är så viktiga

Det kan vara bra att påminna sig ibland om varför det är så viktigt att betala skatter och avgifter. Staten måste få in pengar för att kunna ta hand om medborgarna. Gratis skolgång, billig sjukvård och mycket annat är vad du får igen. Det är klart att inte alla får lika mycket igen. Men om du tänker på en vanlig familj så har de barn som går på dagis och i skolan. Ofta från de är mycket små upp till de fyller 18. Samtidigt så får du barnbidrag, VAB, och föräldrapenning. 

Om någon blir sjuk i familjen så betalar du bara en liten avgift. Och om ni är sjuka flera gånger så slår högkostnadsskyddet in och du betalar ingenting resten av året. Vägarna är relativt bra i Sverige, och så vidare. Listan över vad skatterna används till kan bli nog så lång. Det betyder inte att du ska sluta klaga. För det är när folket uttrycker sina känslor som förändringar kommer till. Om något är helt fel så ska du säga ifrån. Men samtidigt måste du fortsätta betala in skatterna, helt fram till en förändring kommer till. 

Sköt om din ekonomi

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att ha en bra bokföringsfirma vid din sida. Dels håller de reda på alla datum och vet precis när något ska betalas in. Du slipper därmed dyra böter eller straffavgifter. De kan även ge dig råd om ekonomisk planering. När det är gynnsamt att göra vissa affärer och om du kanske ska vänta lite. Eller om du måste bokföra dina hundar och betala skatt även för dem. Livet är fullt av skatter, det finns inget tvivel om det. 

Mycket stök på Kungsholmen

Kungsholmen är en ö, och även en stadsdel i Stockholm. Den är full av aktivitet och rörelse, där den ligger mitt inne i stan. Här jobbar och bor många personer, mer än 70 000 är bosatta här. I alla fall om du räknar med Essingeöarna. Men det är naturligtvis inte bara nummer som gör en stadsdel. Många trivs på Kungsholmen för att det är så centralt men ändå med en viss atmosfär. 

Stockholm över huvud taget är en attraktiv stad. Du har flera delar som ger dig känslan av småstad. Det där familjära där alla känner varandra. Samtidigt så är det nära till allt och du har ett enormt utbud av både shopping och kultur. Flera aktiviteter har sina kontor och verksamheter här, oavsett var de själva bor. För det är i stan som allting händer, och det är hit folk dras. 

Tandläkare i centrala Stockholm

Om du jobbar inne i stan så är det enklare att göra dina läkarbesök när du ändå är på jobbet. Tandläkare är inte det roligaste kanske, många är rädda för att boka ett besök. Men om du hittar de rätta så är det inte alls något att skjuta upp. Tvärtom kan bra tandläkare och specialister vara till stor hjälp med många av dina problem. Erfarna och kunniga tandläkare vid Kungsholmen

Till och från Kungsholmen finns det både bussar och tunnelbana. Du kan gå från andra stadsdelar, även om det är en storstad så är Stockholm inte så överdrivet stort. Även de närliggande stadsdelarna, som Bromma och Stora Mossen är lätta att nå fram till. För att uppmuntra folk att lämna bilen hemma har Stockholm ett väl utvecklat transportnät. Om du ändå vill köra så är finns det flera stora parkeringshus och andra platser där du kan ställa bilen. Stora möjligheter med www.alviksstrandtandlakarna.se

Det är viktigt med regelbundna tandläkarbesök. Minst en gång om året bör du boka in en kontroll. Ta en röntgen eller två och se hur dina tänder mår. Men tandläkaren kan göra så mycket mer. De sköter din hygien, tar bort tandsten och kan även bleka tänderna till önskad nyans. Tandreglering är vanligt, både för barn och vuxna. Helt plötsligt så upplever du hur din huvudvärk försvinner, för den hänger ofta ihop med hur käkarna fungerar. Genom att ta hand om tänderna kommer du att må bättre över lag. 

Livet i huvudstaden

Att bo eller jobba i Stockholm är intressant. Bland annat för att det är en så pass grön stad. Du är aldrig långt borta från naturen, trots att det är en stad som har mycket annat att erbjuda. Parkerna är mycket stora och väl underhållna. För att inte tala om Gärdet, Djurgården och de andra stora grönområdena som smycket staden. 

Många kommer också hit för att uppleva det stora kulturutbudet, och inte bara för att gå till tandläkaren. Musik med allt från Operan till lokala små band, konst och utställningar. Festivaler och aktiviteter varje sommar i parkerna. Det är en livlig stad där du inte behöver vara ensam om det inte är din önskan. 

Men ibland kan det bli lite stökigt. För det är inte bara kontor och läkarmottagningar i Stockholm. Även polisen har sitt arbete att utföra, och det kan hända att det inkräktar på friden. Polisövningar på Kungsholmen, bli inte rädd skriver Aftonbladet

En skärgård av människor

Det finns alltid för-och nackdelar med att bo i en stad, jämfört med att bo på landet. Även om Kungsholmen ligger mitt i stan så är det relativt tyst. Kanske inte lika mycket som om du inte har några grannar, men ändå. Däremot så är det lätt hänt att bli påverkad av vad som händer runt omkring. Skulle något ske så kan det hitta ända fram. Expressen rapporterar om brandröken som når fram till Kungsholmen.

Att bo i en stad är lite grand som att se på en skärgård. Du bor för dig själv, jobbar och sköter allting utan att störa någon annan. Men nere på djupet så är alla sammankopplade på ett eller annat sätt. Vare sig du känner din granne eller inte så påverkar hans fester ditt liv, för att bara nämna ett vanligt exempel. 

Leva ett sunt liv

Det finns så mycket du kan göra för att hålla dig frisk. Och helst gå ännu längre och vara riktigt sund. För de som bor på Kungsholmen och andra delar av Stockholm är det lätt att gå ut och motionera. Du har flera fina promenadströk, både i parker och nere vid vattnet. I tillägg så är det viktigt att äta rätt, välja mat som bidrar till god hälsa. 

Regelbundna läkarbesök och tandläkarbesök hör också till ett sunt leverne. För om du hela tiden är medveten om vad som händer i din kropp kan du hindra allvarligare problem från att uppstå. Ett litet hål i tänderna är lätt att laga, medan de flesta darrar när de tänker på en rotfyllning. Om kolesterolet har gått upp sedan sista besöket är det inte allt för svårt att lägga om kosten och få ner det. 

Just tandläkare är en viktig del av att hålla sig frisk. Tänderna lägger grunden för flera funktioner i kroppen. Om de är i gott skick så kommer du långt. Likaså spelar käkarna och dess position in på mycket. En del använder bettskena när de sover, och märker stor skillnad. Se till att leva så sunt du kan, ta hand om dig själv och må bra.