Författare: Fanny (Sida 1 av 4)

Fler kontroller av körkort

Vi vill till varje pris motverka olyckor i trafiken. Myndigheterna och regeringens försöker hela tiden motverka olyckor som har dödlig utgång. Man börjar i regel väldigt tidigt med detta arbete. Redan i grundskolan får barnen lära sig riskerna med att inte respektera trafikreglerna. Men vem är det som kontrollerar att förarna har ett giltigt körkort?

Polisen brukar vara den myndighet som kontrollerar detta. Du är skyldig till att visa upp ett giltigt körkort om du kör bil och blir stoppad av polisen. Om du inte kan göra detta kan du göra dig skyldig till brott. Men hur vanligt är det att polisen stoppar förare?

De brukar i regel ha ett visst antal kontroller per år. Varje region brukar sätta upp ett specifikt antal kontroller utifrån deras förutsättningar. Enligt vissa röster i samhället är dock deras arbete inte tillräckligt.

Man menar att för många förare tar risken att köra utan giltigt körkort. Detta kan i sin tur leda till fler dödsolyckor som hade kunnat förhindrats. Som vi alla vet har dock polisen begränsade resurser. Arbetet i trafiken är i regel inte heller den mest populära arbetsuppgiften hos konstaplarna.

Andra myndigheter bör därför ta ett större ansvar i denna fråga. Socialtjänsten blev ertappad och det ledde till konsekvenser. Denna myndighet måste ta ett större ansvar för denna fråga, och speciellt för de personer som förekommer i deras register.

Regeringen har också ett stort ansvar. Det är i slutändan deras budget som sätter riktlinjerna för de myndigheter som är ansvariga för kontrollerna. Utan tillräckliga anslag kommer detta arbete att försummas. 

Medborgare som inte respekterar svensk lag

Vi kan konstatera att en del medborgare inte är rädda för de rättsliga konsekvenserna av att köra utan körkort. Men varför är man villig att ta denna risk?

 • En del personer har fått sina körkort indragna på grund av en förseelse. Detta brukar vara en tillfällig indragning. De kommer därför kunna börja köra igen efter 6 månader eller ett år. Vi pratar alltså om en relativt kort tidsperiod.
 • En del förare väljer dock att fortsätta att köra under denna period. I många fall handlar det förmodligen om svårigheterna i att bryta en gammal vana. De är villiga att ta risken, speciellt med anledning av det begränsade antalet kontroller. 
 • Andra privatpersoner väljer helt enkelt att köra trots att de saknar körkort. Detta är direkt olämpligt och livsfarligt.
 • Det finns förmodligen många anledningar till att man väljer att göra detta, även om samtliga anledningar helt saknar laglig och moralisk grund. Det kan exempelvis handla om en person som har ett körkort i ett annat land. Samma person har däremot inte rätten till att överföra detta körkort till Sverige.
 • I dessa fall kanske denna person känner sig orättvist behandlad, samtidigt som att hen tycker sig känna till trafikreglerna samt ha en god körvana. 
 • Kriminella utgör en annan grupp som känner sig berättigade till att köra utan körkort. Kanske har dessa personer ett redan långt belastningsregister. De kanske har valt att stå utanför samhället. Det blir i dessa fall enkelt att argumentera för att man bör få köra, trots att det är olagligt.
 • Denna grupp utgör också ett problem vad gäller att köra med droger eller alkohol i kroppen.

Åklagarna gör ett bra jobb gällande att åtala och döma dessa människor.  I början var det svårt, men förhandlingarna blev bättre tack vare RiVe.

Andra fortskaffningsmedel

Det är inte bara bilister som bryter mot lagen. Dagens Juridik rapporterar om hur många som kör moppe utan körkort. Du kanske har märkt att det inte bara handlar om mopeder på två hjul? Faktum är att det blir allt vanligare med så kallade mopedbilar.

Dessa mopedbilar kan likna vanliga bilar för ett otränat öga. Det bör dock tilläggas att mopedbilarna måste ha en varningstriangel under bagageutrymmet. Polisen har identifierat flera problem med dessa nya fordon.

Ett problem är att de i många fall körs av ungdomar. Som vi alla vet tenderar ungdomar att ha ett begränsat omdöme. De saknar också vana av att vara i trafiken. Det är nämligen enklare att ta körkort för moped än för bil.

Polisen måste därför lägga mer tid på dessa förare och deras fordon. Detta innebär att man har fått utökade ansvarsområden. Förut behövde man bara kontrollera vanliga bilar samt mopeder på två hjul. Nu har detta ansvarsområde utökats samtidigt som man bör genomföra mer omfattande kontroller.

Som jag redan har nämnt måste mopedförarna ha ett körkort. På så sätt bör kontrollerna av förarna inte vara en särskilt svår uppgift. När man väl utför kontroller bör man dock inte bara inspektera förarbevis. Man bör också kontrollera att fordonen är lagliga.

En mopedbil får exempelvis inte gå fortare än vanliga mopeder. Polisen har möjligheten till att kontrollera detta om de stoppar en mopedbil. Detta tar dock tid, tid som hade kunnat användas till att beivra andra trafikbrott.

Du kanske märker att det växer fram en problematisk bild över detta nya polisiära område. Utökade kontroller innebär att man måste ta tid från en annan verksamhet. Samtidigt är detta område otroligt viktigt för samhället. 

Alla medborgare måste kunna känna sig säkra på vägarna. Man måste också kunna lita på sina medtrafikanter. 

Nå ut med information

Kanske bör man arbeta mer med utbildning istället för kontroller. Idag kan polisen nå ut till både ungdomar och vuxna genom en rad olika kanaler. Sociala medier är främst populära hos ungdomar liksom andra typer av nätforum. 

Polisen skulle kunna marknadsföra sina tjänster där ungdomarna bevisligen befinner sig. Jag tror också att ungdomarna hellre lyssnar på ett budskap som kommer från en plattform som är förknippad med något roligt. Klassrummet är inte alltid en rolig plats.

Samma förhållande gäller för vuxna. Vuxna är kanske inte lika aktiva på sociala medier. De använder i vilket fall internet för att ta reda på information. Podcastradio är populärt hos vuxna så väl som många unga. Hos Breakit får du veta mer om poddvärlden. 

Detta medium lämpar sig alldeles utmärkt för informationsspridning. Man kan exempelvis använda sig av reklam eller betalda samarbeten. Dessa investerade pengar kommer förmodligen kunna spara in på resurserna som används ute i trafiken. 

Det kanske inte är lämpligt för myndigheter att lägga pengar på marknadsföring. Samtidigt har vi sett att det är svårt att konkurrera med privata företag gällande att göra sin röst hörd. I slutet av dagen handlar det om att investera skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Om man gör detta på marknadsföring i sociala medier eller egna resurser spelar egentligen inte så stor roll om slutresultatet blir bra.

Framtiden

Polisen och myndigheterna kommer med all sannolikhet fortsätta att arbeta med trafiksäkerheten. Kontroller av körkort är en viktig del av detta. Samtidigt måste vi vara medvetna om att flera fortskaffningsmedel kommer tillkomma på marknaden. Breakit skriver om återvinning av elcyklar.

Dessa el-cyklar har varit på tapeten under de senaste åren. Man har bland annat ifrågasatt säkerheten med att använda sig av dessa cyklar i stadskärnorna. Polisen kommer säkert behöva hitta ett sätt för att förhindra detta nya fortskaffningsmedel på vissa vägbanor. 

Det är möjligt att man kommer införa ett körkort. I vilket fall kan man konstatera att detta också kommer innebära mer jobb för polisen. Vi har redan konstaterat att kontrollerna kommer utökas i framtiden. Frågan är dock om andra myndigheter måste kliva in för att ta mer ansvar för denna fråga. Det är inte gynnsamt om en ensam myndighet måste ta hela ansvaret för denna fråga.

Inte alla som trivs med arbetsmarknadsfrågor

Det är bra att folk har olika intressen. Om alla tyckte om att laga mat skulle samhället stanna upp. Som det är nu finns det alltid någon som väljer en viss utbildning eller yrke, så att det blir mer eller mindre jämnt fördelat över lag. Du har en firma som tar hand om din bokföring, en annan som städar kontoret. Sedan har du dina jurister, för att inte glömma busschauffören som gör att du kan pendla till jobbet. 

En del trivs med arbetsmarknadsfrågor och kan diskutera dem långa stunder i taget. Vilket är bra, för här finns det mycket att säga. Alla jobbar och arbetsrätt är mycket viktig. Men det är inte för alla, utan en del trivs med att lägga sin energi på annat. När du lägger samman alla dessa intressen får du ett någorlunda väl avrundat samhälle. Så när du behöver en jurist eller någon annan speciell yrkesgrupp, så har du möjligheten att få professionell hjälp.

När lagen inte är så tydlig

Ofta så vänder sig folk till en expert, typ jurister, när de har ett problem. Det finns flera situationer som är svåra att hantera för en helt vanlig person. Eftersom alla har sin egen inriktning är det bara naturligt att låta en expert eller professionell person ta hand om ärendet. Tänk bara hur illa det kan gå om du själv försöker byta rör under diskhon istället för att ringa efter en rörmokare. Det är ännu viktigare att be om råd när det kommer till juridiska frågor. Många har fått hjälp av Rive Juridiska Byrå

Framför allt gäller det här när lagen inte är så tydlig som du skulle önska. Som när en arbetsgivare försöker köra över dig och få sin vilja igenom. Med mer eller mindre dolda metoder. Då behöver du en expert på arbetsrätt vid din sida. Eller när släktingarna inte kan komma överens om arvet. Det finns så många situationer som helt vanliga människor kan råka ut för när de behöver juridiskt stöd. Se hur RiVe hjälpte sina klienter på bästa sätt. 

Ett modernt samhälle

Lagar och regler är i ständig rörelse. Så till vida att de utökas och justeras så gott som konstant. Det är bara naturligt eftersom allting annat också förändras. Det handlar om utveckling, där koncept som var nya igår är gamla idag. Naturligtvis är det mycket som förblir stabilt. Grunderna för lagboken förändras inte, utan det är ofta mest nyanserna. Vilka kan vara nog så viktiga om det är något som berör just dig. Experterna vill modernisera rättssystemet så det passar dagens standard. 

Vissa jurister jobbar för fullt med att få igenom förändringar. Det är klart att Sverige har kommit ganska långt. I andra länder kämpar de fortfarande för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras i lagen. Men det innebär inte att svenska jurister kan vila på sina lagrar. Istället har de ett ansvar. De flesta jobbar kanske bara på, men försöker hitta sätt att tillämpa lagen på som kan hjälpa deras klienter. Genom dessa överläggningar så kan det ibland komma upp ett behov för modernisering. 

En skiftande arbetsmarknad

Det är inte en överdrift att säga att förändringarna på arbetsmarknaden har varit enastående. Bra eller dåligt är en annan fråga, men helt klart är arbetslivet helt annorlunda idag än det var för bara en 30 år sedan. Många av de här skiftningarna beror på modern teknologi. Digitala hjälpmedel som gör livet helt annorlunda på de flesta sätt och vis. 

Som politiker är det viktigt att hänga med i svängarna. Folk är intresserade av sina liv. Om du vill göra ett gott intryck och vinna röster så är det här något att ta med i beräkningen. Det är klart att arbete och allt som rör det är ett stort begrepp. Du måste inte lägga fokus på samma sak hela tiden, utan kanske sprida ut ditt eget intresse över flera områden. Steget över från arbetsmarknadspolitik till skattefrågor, läs mer i Aftonbladet

2187-7-3

Så enkelt kan det vara. Om du inte trivs att jobba med ett visst ämne, typ arbetsmarknadspolitik, så är det bäst att byta inriktning. Speciellt för en politiker eller jurist som förväntas göra något för andra. Om du inte känner för en viss sak så är det svårt att engagera sig på rätt sätt. Du vill inte göra ett halvbra jobb bara för att det är tråkigt. 

Juridiska frågor som kräver ett svar

När du drabbas av en orättvisa eller problem av något slag så önskar du finna en lösning så fort som möjligt. Speciellt om det involverar ditt dagliga liv, som när något sker på arbetsplatsen. Det finns svartsjuka människor som försöker förstöra för andra. Eller arbetsgivare som bara tänker på sin egen vinning och inte gärna följer lagen bara för att det kosta för mycket. Som tur är hör inte dessa situationer till normen. De flesta är helt okej. 

Men när du behöver hjälp är det viktigt att så fort som möjligt få en kunnig person vid din sida. En jurist som kan ge dig goda råd och kämpa kampen för dig. Som kan lagen och vet när du har blivit dåligt behandlad. Inte bara det, men som vet vad du kan göra åt det. Även jurister råkar illa ut, men det är inte alltid en laglig fråga. Expressen tar upp fallet om juristen som mördades av sin fru. 

Lagar som förändrar framtiden

Ibland är det dags för stora förändringar. Arbetsrätt har varit en het fråga under en tid. Det har diskuterats och vridits på i det oändliga. Eftersom det är en komplicerad samling lagar så är det inte så lätt att komma fram till ett enhälligt beslut. Det är ju också något som påverkar så gott som alla i samhället. 

Vissa reformer kan faktiskt förändra framtiden. De har ett stort inflytande på samhället och ger vissa grupper ett helt nytt sätt att jobba på. Det är klart att de flesta lagar redan har stadgats. Lagboken är tung och gedigen. Den har funnits ett bra tag och är väl genomtänkt. Men det betyder inte att vissa saker inte kan förbättras. Det finns utrymme för förbättring. 

Speciellt som hela samhället är i ständig utveckling. Det är mycket nytt som kommit upp och som måste representeras i lagen. Elektroniken och den digitala utvecklingen har skapat nya situationer som inte ens existerade för några årtionden sedan. 

Allt det här måste få plats i lagen. Det är inte alla som tycker om arbetsmarknadsfrågor. En del föredrar skatter eller andra delar av lagen. Men det viktiga är att allting täcks. Att det hela tiden analyseras vad som kan göras för att förbättra lagarna som styr de viktigaste delarna av samhället. 

Många satsar på kurser

Det är sant att du inte alltid måste kopiera andra. Men när de gör något smart så kan det vara bra att kika lite grand. Som den växande trenden med utbildning. Inte skolor och universitet, utan kurser och seminarier. Allt fler företag väljer att skicka sina anställda på kortare kurser där de lär sig något specifikt. Något som de sedan kan tillämpa på arbetsplatsen och som kan göra stor skillnad för verksamheten. 

Du kan också gå på kurser själv, speciellt om du driver en liten verksamhet. Genom att lära sig nya metoder kan du föra ditt företag framåt. Nu när världen krympt och allting finns på nätet så har det också blivit enklare att förkovra sig. Du måste inte stänga kontoret för att gå en kurs. Det finns online utbildningar som gör allting så mycket enklare. 

Kunskap är nyckeln till framtiden

Det är klart att en grundläggande utbildning är viktig. Men när du väl är ute i arbetslivet så kanske du märker att du vill fylla på lite här och där. Inom vissa yrken så är utvecklingen snabb, och det är nödvändigt att uppdatera sig. Eller så vill du gå framåt, komma någon vart inom företaget. Då kan en kortare, eller längre, utbildning vara nyckeln. Konsult bolag1 är mycket bra inom sitt område. 

Innan du bestämmer dig för en kurs eller ämne kan det vara bra att veta lite mer. En del firmor som sysslar med kurser håller gratis informationsmöten. Det är som ett litet smakprov på vad du kan förvänta dig under kurserna. Föreläsningen kan vara precis vad som behövs på arbetsplatsen, eller för dig som privatperson. Väl utrustad med kunskap, som du får hos https://konsultbolag1.se/kurser/vara-testkurser-och-utbildningar

Lära sig något nytt

Ibland är det dags för en helomvändning. Du vill satsa på något helt annat i livet, och väljer därför att omskola dig. Det kan vara på heltid, om du har råd att ta ledigt från jobbet. Eller så kanske du pluggar på kvällar och helger. Vissa företag ger sina anställda ledigt för att kunna vidareutbilda sig, vilket också kan öppna dörren för nya alternativ. Många sökande till olika kurser enligt Aftonbladet

Det är roligt att gå framåt. Hur du än gör det så behöver de flesta se framåt. Att bara fortsätta på samma sätt i flera år kan vara tråkigt, om inte rentav nedbrytande. Det är klart att om du har en aktiv fritid så kanske du inte vill satsa så mycket på jobbet. Men även här finns det intressanta kurser som kan ge dig bra mycket. Vad som är viktigt i sammanhanget är att ha ett öppet sinne. Du blir aldrig för gammal för att lära dig något nytt.

Använda din kunskap för att gå vidare

För många är det dock mer allvarliga anledningar till varför de väljer att plugga eller lära sig något nytt. Det är inte alltid så enkelt att nå fram till en bra anställning. Du måste ha din basutbildning, men ibland kan du behöva något extra för att ge dig ett försprång framför andra sökande. Bra testkurser gör det lättare att hitta jobb. 

Genom att lära dig något speciellt så har du något att framhäva vid en anställningsintervju. Du kan bli den pusselbit som teamet behöver för att gå framåt. Det kan hända att det du lärt dig är något som företaget har behov av, och som därför kan ge dig den post du önskar. För alla som anställer har verksamhetens bästa framför ögonen. De vill inte lägga ut pengar på en resurs som inte bidrar till helheten. 

Värdet av att gå framåt

Det är inte bara kurser och vidareutbildningar som behövs för att gå framåt. De är en viktig del av det hela, men nyckeln är egentligen planering och tänkesätt. Du måste lära dig tänka på ett nytt sätt många gånger. Det handlar om att se vart världen är på väg. Inte politiskt, utan inom din bransch. Nu när det är så lätt att se vad som händer är det verkligen viktigt att hänga med. Läs på nätet, anlita experter för att utvärdera situationen och se hela tiden framåt.

För att klara av allt det här på bästa sätt finns det kurser du kan gå. Du får lära dig sätta smarta mål och ha en vision för vart du är på väg. Det är klart att inte alla behöver göra något liknande. En del kan bero på vilka ambitioner du har. Men om du står stilla så är det risk för att halka efter. Så även en helt vanlig firma måste nog se över sina rutiner med jämna mellanrum. 

Vissa tycker det är roligt att läsa om allt nytt. Att se vad som finns, vilka seminarier som erbjuds eller vilka elektroniska hjälpmedel som kommit på marknaden. Det betyder ju inte att du måste göra eller skaffa dig allt. Men det kan vara bra att ha ett hum om vad som finns. Att veta vilka möjligheter du har, och sedan bestämma dig för vad du vill göra med din verksamhet. 

Vikten av kurser

Som en del av allt det här så spelar alltså kurser en viktig roll. En av anledningarna är att de inte är så långa eller komplicerade. Det finns många kurser som bara hålls över en helg. Eller så har du alternativet att gå på kvällarna, en dag i veckan eller något annat upplägg som passar dina arbetstider. Det blir alltså lättare att låta en anställd gå en kurs, alternativt boka in en själv. 

Eftersom de är kortare så blir kurserna även billigare. Det är klart att det är en investering, men något som verkligen lönar sig i längden. Men det är också därför som du bör ha ett klart grepp om vart du är på väg. Vilka kurser som är viktiga och kanske även de som kan vänta ett tag. Vem som ska gå först och hur du ska organisera det hela. När du vet vad du vill blir det också enklare att välja de rätta kursuppläggen. 

Ett framgångsrikt företag

Du behöver flera komponenter för att få ett företag att blomstra. En unik produkt eller tjänst kan vara en bra början, eller ett hantverk som du trivs med. Sedan utökar du vartefter, med nya anställda och fler klienter. Vartefter som företaget växer så förändras kanske dess natur. Men vissa saker förblir viktiga. 

Personalen är grunden för det mesta. Utan dem så står du dig slätt. För att du ska hitta fram till lojala medarbetare som ger företaget något så måste du också erbjuda dem något i gengäld. Det kan vara en bra lön. Men vissa personer är mer intresserade av att kunna gå framåt. Gärna tillsammans med ett och samma företag, men de vill satsa på sig själva. 

Här har du en resurs som du kan utnyttja. Genom att ge dem möjligheten att klättra uppåt på den stege de önskar så får du i din tur en skicklig medarbetare. Ge dem chansen att gå framåt genom kurser och seminarier. När du satsar på dem så är det till nytta för verksamheten. Det är klart att ibland kan det vara smart att skriva ett avtal, något som är ganska vanligt. Du ger dem möjligheten att lära sig nya saker medan de lovar att stanna kvar hos ditt företag. 

Duktiga spelare som trivs i Sverige

Det finns många duktiga idrottslag i Sverige. Många spelare kommer dock från andra länder. Det är viktigt att få utländska spelare att trivas i Sverige. Idrottsklubbarna behöver därför underlätta integrationsprocessen för dessa spelare.  

Det är en ynnest att kunna leva på sin idrott. En del idrottsklubbar kan dock bara betala en lön som endast räcker till de mest grundläggande behoven. Spelarna måste därutöver arbeta deltid på ett ”vanligt jobb”. Experterna som utför städning när och var det behövs är ett exempel på ett sådant jobb.

Vad krävs för att spelarna ska trivas?

Olika individer brukar behöva olika förutsättningar för att trivas. Samtidigt brukar det finnas ett antal gemensamma faktorer som majoriteten av alla människor brukar värdera högt.

 • Boende är en sådan faktor. En semiprofessionell spelare kanske inte kan förvänta sig en takvåning i innerstaden. Bostaden bör däremot vara ren och innehålla de moderna bekvämligheter som brukar finnas i detta land.
 • Det är ett plus om boendet ligger nära träningsanläggningen. Samtidigt är detta ett önskemål som inte alltid går att uppfylla. Bostadsbristen är utbredd i många svenska städer.
 • Umgänge är en annan viktig trivselfaktor. Man behöver kanske inte ha ett fast umgänge runt sig varje timme om dagen. Samtidigt mår vi bättre när vi är med andra. Det kan däremot vara svårt för en utländsk spelare att skaffa sig ett umgänge utanför laget.
 • I dessa fall måste klubben hjälpa till med lämpliga aktiviteter. Om personen redan har fått ett extrajobb kanske detta räcker som umgänge.
 • Språket utgör alltid en viktig faktor för den som precis har kommit till Sverige. Man brukar säga att svenskar är duktiga på engelska, men räcker det med att prata engelska för att komma in i samhället?
 • Svaret på den frågan är nog både ja och nej. Du kan definitivt ha ett svenskt umgänge även om du bara pratar engelska. Samtidigt är det svårt att förstå sig på kulturen utan att prata svenska. Klubben bör därför bidra med svenskundervisning för de spelare som vill lära sig språket.

Spelare med höga löner brukar prioritera bort hushållsarbete och dylikt. De vill ha maten serverad, även om skinande rent städ är det allra viktigaste. Många spelare verkar dock glömma att proffslivet inte varar för evigt. De kan därför behöva spara pengar istället för att spendera dem på nöjesliv och hushållsnära tjänster. 

Klubbarnas ansvar

Vad händer om de utländska spelarna råkar ut för något som inte går att förutse? Exempelvis när Expressen rapporterar om brand i Göteborg eller när någon blir rånad mitt på blanka dagen. Klubbarna bör skydda deras spelare till varje pris.

Det går därför inte att bara välkomna utländska spelare med löner och fina boenden. De måste alltid kunna känna sig trygga, och klubbarna måste ha någon form av plan för att skydda dem.

Klubben bör därför ha en person som finns tillgänglig för spelarna alla timmar på dygnet. Bara tanken av att det finns någon att ringa brukar räcka för att lugna oroliga spelare.

Klubben bör dessutom se över sina försäkringar. En person som saknar hemvist i Sverige kanske inte kan teckna en försäkring. Det kan därför vara en väldigt god idé att klubben tar ansvar för att teckna en försäkring för den personen.

Försäkringspremien brukar inte vara särskilt hög om man tecknar försäkringar för flera personer. Lägg därtill att alternativkostnaden är enorm om en olycka sker. Tänk om en lägenhet som ägs av klubben brinner ner eller om spelaren blir rånad på en dyr klocka.

I dessa fall kan man nästan alltid yrka på ersättning genom att betala in en självrisk. Detta är betydligt billigare än att behöva stå för hela kostnaden själv. 

Storstädernas attraktionskraft

Framgångsrik spelare väljer Örebro. Faktum är att duktiga spelare ofta väljer att spela för ett lag som finns i de större svenska städerna. Dessa lag har därmed ett övertag när de rekryterar spelare. De kan erbjuda ett nöjesutbud som de mindre städerna saknar.

Det brukar dessutom finnas ett stort utbud av sponsorer i dessa städer. Ett lag från en mindre stad kan därför behöva ta i lite extra när de rekryterar spelare. Detta kan dock vara lättare sagt än gjort när dessa extra incitament ofta innebär en högre lön eller ett lyxigare boende. 

Men det måste finnas någon fördel med att verka i en mindre stad? En fördel skulle kunna vara att bostadsbristen i regel inte är lika påtaglig på mindre orter. En annan fördel är att hela bygden brukar sluta upp kring ortens idrottslag.

Att det finns mindre sponsorer behöver därför inte vara en nackdel. De företagare som finns brukar vara mer än villiga att stötta det lokala laget. En annan fördel är uppskattningen en utländsk spelare kan få. På en liten ort kommer personen bli ständigt igenkänd. 

Det är enkelt att trivas när människor runtomkring uppskattar ens prestationer. Det är dessutom enkelt att skapa långvariga relationer på en liten ort där alla känner alla. 

Följa traditionen med yxor

En del personer ser bara en yxa. Ett verktyg som du använder för att hugga ved eller göra något ute i skogen. Men andra ser mer än det. De ser något som varit i bruk under tusentals år. Ett arv som fortsätter att användas, och det så gott som överallt. När du läser svensk historia så ser du vilket viktigt verktyg som yxan varit. Och fortsätter att vara, för även idag så finner du yxan i bra många hushåll.

Det är klart att du mest ser det något brukbart. De flesta tänker inte så mycket mer på saken. Såvida du inte är en samlare. Eller har köpt en yxa med ett speciellt snyggt skaft. Du kanske tävlar i konsten att kasta yxan mot ett mål. Listan över speciella tillfällen att se på din yxa kan bli ganska många. Vanligtvis så är dock det viktigaste att den är bra och vass. 

Yxor och knivar för alla tillfällen

Både yxor och knivar används för att skära eller hacka saker. Dels måste de vara vassa och ha en stark egg. Men du måste också lära dig hur de ska hanteras. För om du vet hur de fungerar och vilken potential de har så kan du få ut mer av dina verktyg. När du ser deltagare i en tävling så är det minst lika mycket en fråga om teknik som det är viktigt att ha en bra kniv eller yxa. Lamnias knivar är av god kvalitet. 

Även de som inte tävlar klarar sig bättre om de satsar på kvalitet. Bara en sådan sak som att skära bröd eller hacka lök kan förenklas med rätt kniv. De flesta vill att saker ska flyta på. Att de ska kunna hålla på med sitt jobb eller hobby utan att behöva kämpa med redskapen. Bara en sådan sak som att göra upp eld när du är ute i skogen kan bli roligare om du har en kniv som är lämpad för uppgiften. Hela utbudet, här hittar du helt säkert en bra kniv. 

Hur du väljer en bra kniv

Vissa knivar är ganska allmänna. De passar för det mesta, såvida du inte ska göra något speciellt. Tänk bara på hur utspridd moraknivarna är. En liten kniv som är behändig att bära med sig. Fällknivar är en annan kategori som bra många valt att skaffa. Den tar liten plats och är skyddad bara genom sin konstruktion. Men även den här sortens kniv bör du välja med eftertanke. Du vill nämligen ha en som verkligen fungerar. Om du tar dig lite tid och funderar på vad du ska använda den till så blir det lättare att välja rätt sort. Tänk efter innan du köper kniv, läs mer i Expressens artikel

Just det här med bruksområdet är grunden för att du ska bli nöjd med din kniv. Det lönar sig att läsa recensioner och se vad andra tycker om knivarna. Ett bra exempel är det som nämns i artikeln ovan. Det är modernt att laga mat, och folk lägger ner både tid och pengar på att förbättra sig. För att du ska kunna göra det är det bäst att ha en kockkniv. Du kan gå och köpa första bästa. Men ibland så får du ut mer för dina pengar genom att ta dig tid att välja. 

Yxor i flera generationer

Alla som gått i skolan har fått lära sig om stenåldern och alla de andra åldrarna under samhällets utveckling. Dessa namn kommer från materialet som användes för bruksföremål. Bland annat yxor. Det är fullt med fornlämningar, vikingagravar och runstenar i Sverige. Vart du än reser runt om i landet så har du en chans att uppleva historiens vingslag. Yxor har lång tradition i Sverige. Läs mer i Expressen. Det är verkligen imponerande att kunna se yxor och andra redskap som användes för flera tusen år sedan. 

Speciellt intressant är det att se hur yxan utvecklats genom århundradenas gång. Kanske inte några omvälvande förändringar, för i princip ser den likadan ut idag som under bronsåldern. Små förfiningar, som att den sitter ihop riktigt ordentligt. Du riskerar inte att ett yxhuvud kommer flygande genom luften när du står på vedbacken. Dagens yxor kan vara både nätta och hållbara. Sedan är det upp till dig hur resultatet blir. 

Yxor för dagligt bruk

De flesta har nog skaffat sig en yxa för att kunna jobba på gården, i skogen eller under liknande omständigheter. Vissa föredrar att tävla med sin yxa, att resa runt och visa hur skickliga de är. Hur pass de kan kontrollera yxans rörelser. Vissa samlar på dem. Det kan vara kopior av speciella vapen eller verktyg. Kanske är de vackert dekorerade eller har sentimentalt värde. Men något som alla är överens om är att yxan har en gedigen plats även i dagens samhälle. Samt att det lönar sig att satsa på kvalitet.

Barn tycker om fotstöd

Det är gulligt med bilder av barn som sitter och dinglar med benen. Strumporna har hasat ner och du kan se skrubbsåren på knäna. Men det är inte alltid så roligt för de små när de inte når ner till golvet. När de måste sitta hela dagen i skolbänken och sträcka på tårna för att sitta bekvämt. Det är klart att moderna skolor har bra möbler. De är ofta i en storlek som passar lite mindre personer. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar även här. 

Att sitta bekvämt är egentligen ett måste för många personer. Det är vanligt med stillasittande arbete och skolorna är inget undantag. Du kan ha raster och pauser. Men faktum är att en stor del av befolkningen sitter ner flera timmar varje dag. Med andra ord så är stolar och bord något som bör tas på allvar. Du måste skapa en god miljö för att orka med alla dina uppgifter, samt för att undvika skador. 

Sitta rätt både på jobbet och hemma

Jobb och skola är ganska lika. Du sitter mycket, med vissa pauser emellanåt. Om du har lust kan du gå och träna på lunchrasten medan barnen har obligatoriska lektioner med gymnastik. Men mer eller mindre så är det fråga om att sitta ner. Kanske inte flera timmar i sträck, men ibland blir det nästan så. Ergoffs bekväma fotstöd ger dig en god sittställning. 

Här ligger egentligen nyckeln till att orka med. Med fotstöd eller andra hjälpmedel så kan du sitta rätt. Din kropp får det stöd den behöver och du blir inte utsliten. Det är klart att du inte kan sitta still allt för länge ändå. Om du inte tar några pauser så spelar det ingen roll hur god ställning du har eller om du har ett fotstöd till hjälp. Du måste resa dig upp och sträcka ut kroppen med ganska jämna mellanrum. Ungefär som barnen som måste gå ut och leka när det är rast. Det är viktigt att kunna sitta och arbeta bekvämt

Men om du inte överdriver så kan en ergonomisk sittställning göra stor skillnad. Bara det att du både når ner till golvet och slipper lyfta axlarna över tangentbordet kan vara skönt. Många får ont både här och där för att de försöker anpassa sig till utrustningen. Egentligen borde det vara tvärtom. Möblerna ska passa människokroppen. Samt vara reglerbar, för alla ser ju inte likadana ut. 

Skolor där barnen trivs

Det finns mycket du kan göra för att skapa en god atmosfär i skolan. Flera moderna byggnader är upplagda så att studenterna både sitter väl och kan umgås på ett avslappnat sätt. Innemiljön är viktig så ljuddämpande plattor i taket eller snygga färger på väggarna kan vara en tanke. Om de får välja vill barnen ha fotstöd. Bra sittställningar är viktiga även för de små. Barn och ungdomar är alla olika. En del är långa medan andra inte kommer ikapp förrän långt upp i tonåren. 

Så att säga att en viss höjd på bänkar och stolar passar alla i årskursen är fel. Om du utgår från de långa ungdomarna så kan de andra använda fotstöd för att nå ner ordentligt. För det kan ju inte heller kosta allt för mycket, utan en viss konformitet är nödvändig. Hur du ställer möblerna eller bänkarna kan också det påverka studierna. Skapa en atmosfär som främjar viljan att lära sig mer, och som ger barnen en skön och bekväm miljö. 

Ergonomi passar in överallt

De samma principerna kan tillämpas på en arbetsplats. Om du lägger ner lite extra omtanke på miljön så leder det till större produktivitet. Frisk luft med god ventilation är ett måste. Likaså tillräckligt med lyse, speciellt under den mörka årstiden. Levande växter kan ge både syre och vara vackra att se på. Men framför allt gäller det att satsa på arbetsstationerna. En del tillämpar moderna principer och gör sig av med individuella platser. Du kan själv välja var du ska sitta och det öppna konceptet blandas med bekväma möbler. 

Men även med mer traditionella kontor kan du göra stor skillnad genom att ge dina medarbetare bättre sittställningar. Börja gärna med stolarna. En ergonomisk stol är grunden. Den ska kunna regleras och anpassas till vem som än sitter på den. Många trivs även med skrivbord som går att höja och sänka. Bland annat för att det har visat sig gynnsamt att stå upp och arbeta, i alla fall delar av dagen. På sina håll så sitter de anställda och cyklar medan de jobbar, allt för att blodet ska cirkulera och kroppen må bättre. 

Läran om människokroppen

Alla borde få ta en kurs och lära sig mer om hur kroppen fungerar. Ergonomi och träning heta ämnen för studenter. För om du förstår vad som händer när du sitter fel så blir det lättare att satsa på något bättre. Likaså kan kunskapen om hur träning, kost och ergonomi kan ha ett positivt inflytande på hela ditt liv vara avgörande. Även om din arbetsgivare inte gör så stora förändringar så kan du själv arbeta på din arbetssituation. 

Det är klart att de rätta möblerna är grundläggande. Du kan inte må bra om du inte sitter ordentligt. Om du hela tiden måste sträcka på armarna för att nå fram eller böja på nacken för att se bättre. När de första musarmarna började komma upp bland sjukskrivningarna så var det något nytt. Läkarna förstod inte till en början var problemet kom från. Men ganska snabbt så insåg alla att hur du sitter, speciellt nu när så många jobbar med datorer, är något mycket viktigt. 

En sund och effektiv arbetsplats

Det kostar inte så mycket att byta ut möblemanget på jobbet. Speciellt inte när du ser hur antalet sjukskrivningar eller förtidspensioner minskar. För folk mår inte bra om de sitter dåligt. Och ju fler som är sjukskrivna desto mer kostar det företaget. Produktionen går ner eller så får du betala dyra vikarier. Genom att förebygga istället för att bota kan du faktiskt spara mycket. 

Speciellt nu för tiden när alla är medvetna om hur arbetsmiljön påverkar både företaget och de anställda. Särskilda förmåner har blivit allt vanligare, och speciellt då med fokus på hälsa. Ju sundare dina medarbetare är desto bättre för alla parter. Om till och med barnen skulle vilja ha fotstöd, tänk då på de som kanske sitter vid ett rullband hela dagen eller som jobbar med datorer. 

Det är samma principer som gäller, oavsett åldern. Kroppen ska inte behöva anpassa sig till möblerna, utan det ska vara tvärtom. Förebygg skador och trötthet genom att sitta korrekt. Lägg också in tillräckligt med pauser i arbetsdagen så att det inte blir allt för monotont. Därmed så mår alla bättre och blir mer effektiva. 

Hur du skyddar din sommarstuga

Din sommarstuga är förmodligen en plats som du förknippar med semester. Det är en plats som du kanske besöker 2 till 3 gånger per år. Under den här tiden hinner årstiderna förändras i vårt avlånga land. Detta kan bland annat skapa fuktproblem i din sommarstuga. Fukt kan i längden leda till mögel. 

Hur hanterar du egentligen inomhusluften i en bostad som du sällan besöker? Vissa fastigheter är utformade på ett sätt som främjar god ventilation. Detta är sällan fallet med äldre fastigheter som är i behov av renovering. Om du redan har fått problem bör du agera väldigt fort. Få mer information hos https://avfuktningsteknik.se/tjanster/mogelsanering/.

Åtgärder som du bör vidta

Det är relativt svårt att skapa en god ventilation i en sommarstuga. Du kan exempelvis inte lämna fönstren öppna när du lämnar fastigheten. Om din stuga har bristfällig ventilation kommer inomhusluften stanna kvar länge i fastigheten. Detta blir ett extra stort problem när klimatet förändras från årstid till årstid.

 • En av de bästa åtgärderna är att installera ett ventilationssystem. Detta är tyvärr inte möjligt i alla bostäder. Många äldre fastigheter har nämligen större renoveringar som måste genomföras innan du kan installera ett ventilationssystem.
 • Ventilationssystemet kan också vara förenat med stora kostnader. I en del fall bör du ta hjälp av professionella yrkesutövare för att utföra installationen. 
 • En enklare åtgärd som du kan utföra på egen hand är en omfattande läckagekontroll. En liten vattenläcka från exempelvis taket kan få förödande konsekvenser. Detta kan på några månader skapa omfattande fuktskador i hela fastigheten.
 • Du bör noggrant inspektera fönsterkarmar, dörrar och andra ytor som kan drabbas av vattenläckage. Glöm inte heller vinden och källaren. Tänk på att små fuktskador, som sedan leder till mögel, sprider sig med luften till andra rum. Det kan därför finnas mögel i ett rum som saknar synliga skador.
 • Du bör också installera någon form av luftvärmepump. En del luftvärmepumpar kan du styra digitalt. Du kan på så sätt se till att inomhusluften byts ut med jämna mellanrum. En luftvärmepump kan också skapa lite behövlig värme under vinterhalvåret.

Slutligen vill vi poängtera vikten av att kontrollera ytan under bostaden. Den här ytan kallas för krypgrunden. Den här ytan är särskilt utsatt när det kommer till fuktproblem. Kall och varm luft tenderar att stanna kvar i krypgrunden under långa tidsperioder. Även regnvatten tenderar att stanna kvar under långa perioder. Det lönar sig att se på https://avfuktningsteknik.se/produkter/krypgrundsavfuktare/

När det redan finns en fuktskada

Det är inte bara sommarstugor som drabbas av fukt- och mögelskador. Även djur kan få stå ut med mögelsanering skriver Stockholm Direkt. Gamla gymnastiksalar och dylikt är också i behov av renoveringar med jämna mellanrum på grund av fuktskador.

Du kan sanera på egen hand om du har upptäckt att det finns mögel. Det kräver dock att du genomför en grundlig sanering som inkluderar hela bostaden. Som vi har nämnt tidigare är det vanligt att mögeltoxiner sprider sig med luften. Detta gör att möglet kan finnas kvar trots att du har sanerat bort den ytliga skadan.

I ett första skede bör du ta reda på om möglet är ytligt eller om det har satt sig i materialet. Om du har fått mögel i badrummet brukar det räcka med en sanering. Mögel sätter sig sällan i kakelmaterial. Om du däremot har fått mögel på vinden kan skadorna vara mer omfattande. Möglet kan nämligen sätta sig i trämaterialet. I dessa fall måste du renovera hela vinden.

I ett sista skede bör du installera någon form av avfuktare eller luftvärmepump. Det finns även dedikerade produkter på marknaden som kan rena luften från mögeltoxiner. Det kan vara bra att ta hjälp av professionella yrkesutövare. Dessa kan hjälpa dig med att mäta nivån av mögel i luften. Detta är givetvis extra viktigt om det finns barn eller personer med nedsatt immunförsvar i hushållet.

Tänk på att möglet ofta kommer tillbaka om du inte vidtar åtgärder. Mögel och fuktproblem försvinner inte bara för att du utför en sanering. Du kan nästan räkna med att problemet kommer tillbaka om du inte förändrar bostadens ventilationssystem. 

Krypgrundsavfuktare 

Krypgrundsavfuktare kan rädda sommarstugan. Vi har redan varit inne på vikten av att kontrollera krypgrunden. Detta är nämligen en yta som vi tenderar att glömma bort när vi analyserar en fastighet. Krypgrunden ligger visserligen under bostaden. Fuktproblem i den här bostadsytan kan dock sprida sig till golvet. Detta kan innebära att bostaden behöver totalrenoveras.

Du bör ta hjälp av professionella yrkesutövare om du saknar kunskap om krypgrunden och fastighetskonstruktion. Det är visserligen förenat med kostnader att få hjälp utifrån. Du bör dock tänka på att skador på fastigheten ofta innebär betydligt högre kostnader. 

Den här kunskapen bör du dessutom ta med dig när du ska köpa en sommarstuga. Det kan vara så att de nuvarande ägarna inte ens vet om att det finns ett fuktproblem i krypgrunden. Detta förstärker ytterligare vikten av att genomföra en ordentlig inspektion på egen hand. 

Viktigt med juridisk hjälp i bokföringen

Bokföringen ska skötas enligt konstens alla regler. Inte allt för sällan kan du se företag som försöker sköta bokföringen på egen hand. I längden kan dock detta sluta med en rejäl upptaxering. I värsta fall kan du även bli åtalad för bokföringsbrott. I anslutning till detta ser branschorganisationer ett ökande behov av företag som ombesörjer både juridik och bokföring.

Att starta eget är inte alltid så enkelt som det låter. Än svårare blir det när du som företagare ska utforma kontrakt och bindande avtal. Många vänder sig till sin bokföringsbyrå för att få hjälp med dessa frågor. Redovisningsekonomer och revisorer är dock inte alltid berättigade till att utforma vissa kontrakt. Ett bra exempel på nyttan av laglig hjälp kan du läsa om här: https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/jobbade-som-hastskotare-far-inte-komma.htm

Vem ansvarar för bokföringen?

 • Har du exempelvis ett aktiebolag är det du som näringsidkare som ansvarar för bokföringen. Det finns en rad olika bestämmelser som reglerar hur det går till i praktiken. Alla transaktioner ska kunna stärkas med kontoutdrag. Det finns även bestämmelser för hur länge du ska förvara bokföringen.
 • Det kan bli tal om bokföringsbrott om du med uppsåt försökt manipulera bokföringen. Det kan då handla om ett belopp som du medvetet undanhållit för skatteverket. Flera faktorer påverkar straffvärdet för det här brottet.
 • Bokföringsbrott kan i värsta fall leda till ett fängelsestraff. Det ska då vara tal om ett stort belopp som du inte har registrerat i bokföringen. Straffvärdet är som längst 6 år.
 • En redovisningskonsult eller en revisor är ingen garant för att du inte kan bli dömd för bokföringsbrott. Det är fortfarande näringsidkaren som har huvudansvaret. Konsulten kan dock även få ett straff som medskyldig.

Ansvaret för att sköta bokföringen är således starkt fokuserat på näringsidkaren. Det finns dock en del gråzoner, speciellt när det gäller ansvarsrelationen mellan näringsidkare och redovisningskonsult. Det finns ofta ett behov av juridisk hjälp för att säkerställa att allt sker korrekt.  Det finns en pålitlig juridikbyrå i Dalarna. Alla deras uppgifter hittar du härMerinfo

Redovisning kombinerat med juridik

Många undrar Hur du kombinerar bokföring och juridiska tjänster. Det finns byråer du kan vända dig till som kombinerar dessa områden. Dessa byråer kan försäkra dig om att bokföring är korrekt ur ett juridiskt perspektiv. Uppkomsten av dessa kombinerade byråer kan också hjälpa revisorerna.

Revisorsnämnden har skrivit om sin avsikt att revidera kraven för att bli revisor. Revisorerna har historiskt sett genomgått en utbildning inriktad mot företagsekonomi. De har därefter skaffat sig arbetslivserfarenhet för att på sikt kunna bli revisorer. Revisorsnämnden har för avsikt att bjuda in flera personer med en annan utbildningsbakgrund. Juridik är en av dessa bakgrunder. Bokföringens krav på juridisk kunskap verkar med andra ord inte minska i framtiden.

Andra perspektiv inom juridiken

De allra flesta tänker nog inte på bokföring i relation till juridik. Faktum är dock att juridik innefattar i princip alla samhällssektorer.

 • Offentlig rätt innefattar den offentliga sektorn. Mer precist handlar det om relationen mellan privatpersoner och den offentliga sektorn. Detta är ett mycket brett område som innefattar allt från rättsväsendet till skatterätten. Den offentliga rätten reglerar även hur myndigheter får agera i olika situationer. Ett bra exempel är lagen om upphandling, som bland annat förhindrar nepotism i affärsrelationer mellan den statliga sektorn och privatpersoner.
 • Miljörätten omfattas även den av offentlig rätt. Det är ett område som är extra aktuellt i dagens debattklimat. Inom det här området gör man en skillnad mellan svensk miljörätt och internationella konventioner. Vi har genom att ha skrivit under dessa konventioner gått med på regler som vi inte kan påverka med svensk lag.
 • Civilrätten är fokuserad på relationen mellan privatpersoner. Ifall du har hamnat i en konflikt med en annan företagare är det alltså tal om civilrätt. Det finns exempel där det offentliga kan blandas med civilrätt. Ett exempel är arbetsrätt.

Juridiken påverkar starkt vårt sätt att leva. Förhållandet är detsamma även utanför Sverige. Det finns många olika exempel på detta. Ett är när en Juridisk aktion i Ungern leder till stora förändringar.

Hur du bör agera

I den här artikeln har vi försökt redogöra för hur juridiken påverkar oss i relation till bokföring. Driver du ett företag kommer du med största sannolikhet någon gång behöva juridisk hjälp. Ifall du tecknar ett avtal kan du även tänka på det eventuella behovet av hjälp i ditt privatliv. Civilrätten omfattar som sagt en rad olika områden. Du kanske någon gång hamnar i en situation där skilsmässa är den enda utvägen. Beroende på vilket avtal du har tecknat kan du kanske använda ditt befintliga avtal till privata angelägenheter. 

I vilket fall kan det inte skada att redan ha etablerat en god juridisk kontakt. Du har då ett försprång när du behöver hjälp i ditt privatliv. Det är inte heller helt osannolikt att du kan få en rabatt baserat på att du redan är befintlig kund.  

Nya affärssystem på olika språk

Utan ett bra affärssystem är det svårt att gå framåt. Det är lite som att stå och trampa vatten. Du sjunker kanske inte men din fart är långsam. Därför är det ett område där du verkligen ska satsa på. Titta runt lite och välj ett system som passar dina behov. För alla jobbar på olika sätt och med sina egna, speciella förutsättningar. Bland annat har affärssystem på ett främmande språk sina sidor som du bör ta med i beräkningen. 

Det säger sig självt att du måste vara väl organiserad. Till och med verksamheter som är små och inte har så många anställda märker stor skillnad när de planerar sina arbetsdagar. Alla ska veta vad de har för uppgifter, när de ska vara klara samt vem som de eventuellt ska samarbeta med. Det lägger grunden för en effektiv och produktiv verksamhet. Samtidigt så måste ledningen hela tiden ha full kontroll över företaget. Kanske inte alltid de små detaljerna, men det ska inte komma några otrevliga överraskningar. 

Inte så svårt att planera

Egentligen är det inte alls så svårt att ha ett effektivt system för ditt företag. Det vill säga, det sker inte över en natt. Men genom att göra små förändringar kan du ofta uppnå goda resultat. Att investera i ett bra affärssystem är definitivt något som är viktigt. För här har du chansen att binda samman ditt företag i en effektiv enhet. Det är lätt att ha en översikt när allt är samlat i samma system. Samtidigt får dina medarbetare något att arbeta med som gör deras uppgifter lättare att fullfölja. I tid och med den kvalitet du förväntar dig. Många arbetsplatser satsar på tidrapport och projektdagbok

För att kunna gå framåt måste de anställda ha bra redskap. Annars kommer de att lägga ner värdefull tid på administration, kommunikation och ibland felsökning. Ge dem något som kan fungera som en bas för deras arbete. När de har bra verktyg kan du också förvänta mer av dem. Det vill säga att de ska göra ett gott dagsverke och bidra till at företaget går i rätt riktning. Med ett stabilt affärssystem kan du lägga fokus på arbetet. Ingen tycker det är roligt att bli försinkad när något inte fungerar. Det är det minsta du kan göra för dina medarbetare. 

Hur du blir starkare

Att installera ett nytt affärssystem kan ta tid. Speciellt om det är ett stort företag med flera olika avdelningar som ska kopplas ihop. Men du gör det ju inte själv. Istället så beställer du ett nytt system, och med installeringen inkluderad. Det innebär att en specialiserad firma jobbar hårt med att dels installera systemet så att det fungerar som det ska. Men de utbildar även personalen och hjälper dem komma igång med allt det nya. Computer Sweden skriver om hur storkunder förnyar affärssystem. 

Allt detta är en process som kan ta lite tid. Samtidigt måste du vara väldigt försiktig så du inte förlorar information när du byter system. Men det är något som experterna känner till, och de ger dig tips om hur du kan göra en rejäl backup som förberedelse. En del medarbetare kommer att acceptera och omfatta systemet lite snabbare än andra. För en del kommer det att kännas så skönt att äntligen kunna jobba på utan avbrott. 

Många av de moderna systemen är så väl utvecklade att du snabbt förstår logiken bakom de olika funktionerna. Vissa är speciellt utformade för din bransch, vilket gör det ännu enklare att komma igång och använda dem. En del har kapacitet för tillväxt. Verksamheten kanske inte är så stor just nu, men vartefter som den växer till så kan du också utöka systemet. Det gör att du slipper byta inom en snar framtid, och istället kan fortsätta att lägga fokus på själva arbetet. 

Ett språk som alla förstår

Flera system har funktioner så att du automatiskt kan skicka ut arbetsorder, ge feedback och markera uppgifterna som utförda. Inte alltid så lätt när affärssystem och arbetsorder skrivs på ett främmande språk. Nu när det blivit så vanligt att importera arbetskraft så har det uppstått en del situationer när de inte riktigt förstår arbetsordern. Många av de nya invandrarna har inte heller ett bra grepp om språket, även om de kan vara mycket skickliga med sitt yrke. 

På sina håll har man anställt folk som talar samma språk för att utbilda och lära upp nya rekryter. Det kan också inkludera lära sig uttryck på det språk som systemet är gjort på så att du kan förstå alla instruktioner. Språkförbistringen innebär ju inte att de inte förstår någonting. När det väl förklarats så brukar jobbet flyta på utan några större problem. Det är lite som att plugga en ordbok, där du får lära dig det viktigaste först. 

En effektiv arbetsplats

Det gäller att vara effektiv. Konkurrensen bara växer till sig och många talar om en ekonomisk kris. Du har inte råd att slösa med dina resurser, vare sig det är fråga om personalen eller pengar. Inte så att du ska pressa de anställda att jobba dubbelt så mycket. Men du måste hjälpa dem vara effektiva, och ett av de bästa sätten är genom att ge dem bra system att jobba med. Det är en investering men det kommer inte att ta lång tid innan du ser hur det lönar sig. Oavsett hur stort eller litet ditt företag är så bör du vara organiserad och ha ett bra system på plats. 

Hur man ska schemalägga sin egen tid

Det behövs en viss struktur för att ett företag ska fungera. Egentligen är det samma sak för alla organisationer. Till och med en familj har ett schema av något slag, även om det kanske är anpassat till skola och jobb. Så alla är vana vid att schemalägga, planera och hålla ordning på sin tid. Men ibland kan det bli lite väl mycket, speciellt när lagen påbjuder att du rapporterar tiden och håller ett öga på de anställda. 

Med ett schema kan du få mer utfört. Det blir lättare att kontrollera tidsfrister och vara säker på att du har personal på plats vid alla tillfällen. Du kan flytta runt dem så att det blir jämnt, allt enligt den arbetsbörda som finns vid varje givet moment. Ett schema är alltså grundläggande. Samtidigt så är det ganska vanligt att du måste justera det. Hela tiden så kommer det upp faktorer som ska med i räkningen, ibland i sista minuten.

Personalhantering på sitt maximum

Hemligheten bakom ett väl fungerande schema och andra saker som har att göra med personalen är att använda de rätta verktygen. Naturligtvis måste du också vara realistisk när du planerar. Det ska inte bara se bra ut på pappret utan kunna utföras i verkliga livet. Men schemat är ju bara början på allting som har att göra med en arbetsdag. Personalen kanske måste rapportera den tid de faktiskt jobbat. Sedan ska det vidare till ekonomiavdelningen som ska beräkna deras löner. Och så vidare, det är en lång kedja där allting måste fungera. Ett lönehanteringssystem behöver inte kosta så mycket – se exempelvis priserna för Timetjek

Tanken är ju att du ska slippa använda dyrbar tid till administrativa sysslor. De är viktiga, det finns inget tvivel om den saken. Men det är något som ett bra program eller en app kan sköta åt dig. Speciellt om du satsar på en lösning som är sammankopplad. Där du i princip bara behöver lägga in uppgifterna en gång för att sedan kunna ha det hela till hands. När det behövs till olika saker. https://www.timetjek.com/schemalaggning/.

Personalen kommer först

Basen för all verksamhet är naturligtvis medarbetarna. Om det fungerar med personalen så brukar allting gå framåt. Du behöver kompetenta personer som är villiga att arbeta. Folk som kan sina saker och som bidrar till verksamheten. Men ledningen, å sin sida, måste också ta hand om dem. De måste ha bra arbetsförhållanden som är säkra och där de kan trivas. Lönen måste stå i relation till det arbete de utför, samt deras utbildning. Om vikten av att känna passion inför sitt personalarbete. Läs mer i den här artikeln i Helsingborgs Dagblad

Många satsar alltså på trivsamma arbetsplatser, förmåner och olika former av bonus. Det kan låta lite naivt, men är faktiskt saker som fungerar. Alla vill att det ska flyta på när de går till jobbet. De vill inte behöva använda allt för mycket tid på sin tidrapportering. Därför har många anställda också välkomnat de nya systemen som börjar sprida sig lite varstans. De kan rapportera direkt i sin mobil och slipper en massa onödiga led. 

Hela tiden måste du naturligtvis hitta en balans mellan vad som är nödvändigt och hur mycket det kostar. Men det är här som du inte bara ska se på pengarna. Resurser kan innebära flera olika saker och det gäller att utnyttja dem på allra bästa sätt. Ett bra exempel är hur många kvalificerade sjuksköterskor använder en stor del av sin tid med just scheman och liknande saker. De skulle kunna ha nytta av ett bra system så att de skulle kunna tillbringa mer tid med patienterna, något som ingen annan kan ta hand om. 

Följa alla reglerna

Nu är det ju inte bara en fråga om att det ska fungera på arbetsplatsen, även om det är viktigt. Lagen har något att säga om personalhantering och du måste vara medveten om vilka lagar som gäller. Inom vissa branscher har staten rätt att komma när som helst och kontrollera. Böterna kan bli nog så dryga om du inte har allting under kontroll. Dagens Juridik skriver här att det kan vara komplicerat med reglerna kring personalliggare. 

Återigen så finns det ett syfte med dessa lagar. Vad man bland annat vill hindra är svartjobbare. Det är inte rätt för de som följer lagen att de inte kan konkurrera på lika villkor. Ingen som undviker svart arbetskraft kan pressa priserna lika mycket, och det gör det svårare att klara sig. Men oavsett vad du tycker om reglerna så finns de där. Det bästa du kan göra är att skaffa dig de rätta verktygen så att du slipper tänka mer på saken. Gör det lätt för dig själv och de anställda att följa lagen, att rapportera sin tid på ett effektivt sätt. 

Schemalägg ditt liv

Du ska inte schemalägga precis varje del av ditt liv. Ala behöver lite utrymme för annat, och framför allt för sådant som du inte förväntar dig. Ett allt för strikt schema kan leda till stress, och det kommer att ha motsatt effekt. De flesta reagerar inte bra när pressen blir allt för hård eller de märker att de halkar efter. Plus att det är roligare när du har lite svängrum. Vanligtvis så kommer allting att falla på plats och du får mer gjort än planerat. Framför allt om du inte behöver reta dig på att det är jobbigt att schemalägga och rapportera. Med ett bra system lägger du grunden för produktivitet och trivsel. 

« Äldre inlägg