Din sommarstuga är förmodligen en plats som du förknippar med semester. Det är en plats som du kanske besöker 2 till 3 gånger per år. Under den här tiden hinner årstiderna förändras i vårt avlånga land. Detta kan bland annat skapa fuktproblem i din sommarstuga. Fukt kan i längden leda till mögel. 

Hur hanterar du egentligen inomhusluften i en bostad som du sällan besöker? Vissa fastigheter är utformade på ett sätt som främjar god ventilation. Detta är sällan fallet med äldre fastigheter som är i behov av renovering. Om du redan har fått problem bör du agera väldigt fort. Få mer information hos https://avfuktningsteknik.se/tjanster/mogelsanering/.

Åtgärder som du bör vidta

Det är relativt svårt att skapa en god ventilation i en sommarstuga. Du kan exempelvis inte lämna fönstren öppna när du lämnar fastigheten. Om din stuga har bristfällig ventilation kommer inomhusluften stanna kvar länge i fastigheten. Detta blir ett extra stort problem när klimatet förändras från årstid till årstid.

  • En av de bästa åtgärderna är att installera ett ventilationssystem. Detta är tyvärr inte möjligt i alla bostäder. Många äldre fastigheter har nämligen större renoveringar som måste genomföras innan du kan installera ett ventilationssystem.
  • Ventilationssystemet kan också vara förenat med stora kostnader. I en del fall bör du ta hjälp av professionella yrkesutövare för att utföra installationen. 
  • En enklare åtgärd som du kan utföra på egen hand är en omfattande läckagekontroll. En liten vattenläcka från exempelvis taket kan få förödande konsekvenser. Detta kan på några månader skapa omfattande fuktskador i hela fastigheten.
  • Du bör noggrant inspektera fönsterkarmar, dörrar och andra ytor som kan drabbas av vattenläckage. Glöm inte heller vinden och källaren. Tänk på att små fuktskador, som sedan leder till mögel, sprider sig med luften till andra rum. Det kan därför finnas mögel i ett rum som saknar synliga skador.
  • Du bör också installera någon form av luftvärmepump. En del luftvärmepumpar kan du styra digitalt. Du kan på så sätt se till att inomhusluften byts ut med jämna mellanrum. En luftvärmepump kan också skapa lite behövlig värme under vinterhalvåret.

Slutligen vill vi poängtera vikten av att kontrollera ytan under bostaden. Den här ytan kallas för krypgrunden. Den här ytan är särskilt utsatt när det kommer till fuktproblem. Kall och varm luft tenderar att stanna kvar i krypgrunden under långa tidsperioder. Även regnvatten tenderar att stanna kvar under långa perioder. Det lönar sig att se på https://avfuktningsteknik.se/produkter/krypgrundsavfuktare/

När det redan finns en fuktskada

Det är inte bara sommarstugor som drabbas av fukt- och mögelskador. Även djur kan få stå ut med mögelsanering skriver Stockholm Direkt. Gamla gymnastiksalar och dylikt är också i behov av renoveringar med jämna mellanrum på grund av fuktskador.

Du kan sanera på egen hand om du har upptäckt att det finns mögel. Det kräver dock att du genomför en grundlig sanering som inkluderar hela bostaden. Som vi har nämnt tidigare är det vanligt att mögeltoxiner sprider sig med luften. Detta gör att möglet kan finnas kvar trots att du har sanerat bort den ytliga skadan.

I ett första skede bör du ta reda på om möglet är ytligt eller om det har satt sig i materialet. Om du har fått mögel i badrummet brukar det räcka med en sanering. Mögel sätter sig sällan i kakelmaterial. Om du däremot har fått mögel på vinden kan skadorna vara mer omfattande. Möglet kan nämligen sätta sig i trämaterialet. I dessa fall måste du renovera hela vinden.

I ett sista skede bör du installera någon form av avfuktare eller luftvärmepump. Det finns även dedikerade produkter på marknaden som kan rena luften från mögeltoxiner. Det kan vara bra att ta hjälp av professionella yrkesutövare. Dessa kan hjälpa dig med att mäta nivån av mögel i luften. Detta är givetvis extra viktigt om det finns barn eller personer med nedsatt immunförsvar i hushållet.

Tänk på att möglet ofta kommer tillbaka om du inte vidtar åtgärder. Mögel och fuktproblem försvinner inte bara för att du utför en sanering. Du kan nästan räkna med att problemet kommer tillbaka om du inte förändrar bostadens ventilationssystem. 

Krypgrundsavfuktare 

Krypgrundsavfuktare kan rädda sommarstugan. Vi har redan varit inne på vikten av att kontrollera krypgrunden. Detta är nämligen en yta som vi tenderar att glömma bort när vi analyserar en fastighet. Krypgrunden ligger visserligen under bostaden. Fuktproblem i den här bostadsytan kan dock sprida sig till golvet. Detta kan innebära att bostaden behöver totalrenoveras.

Du bör ta hjälp av professionella yrkesutövare om du saknar kunskap om krypgrunden och fastighetskonstruktion. Det är visserligen förenat med kostnader att få hjälp utifrån. Du bör dock tänka på att skador på fastigheten ofta innebär betydligt högre kostnader. 

Den här kunskapen bör du dessutom ta med dig när du ska köpa en sommarstuga. Det kan vara så att de nuvarande ägarna inte ens vet om att det finns ett fuktproblem i krypgrunden. Detta förstärker ytterligare vikten av att genomföra en ordentlig inspektion på egen hand.