138-4-revisorAlla fӧretag måste skӧta sin bokfӧring, alla aktiviteter ska dokumenteras och fӧras in. Ett antal fӧretag har ӓven revisionsplikt, medan andra vӓljer sjӓlva att redovisa sin verksamhet. Nӓr man vӓljer revisor finns det en del saker att tӓnka på som kan leda till ett bӓttre val.

Till att bӧrja med tycker många om att ha en revisor som ӓr tillgӓnglig. Detta behӧver inte nӧdvӓndigtvis betyda att de finns i samma stad, men man ska kunna kontakta dem vid behov. Kan de inte svara i telefon direkt ska man kunna kontakta dem via e-post eller sociala media och vara sӓker på att de återkommer så fort de kan. En bra revisor brukar hålla kontakt med sina kunder i alla fall ett par gånger extra per år, och inte bara nӓr det ӓr dags fӧr redovisning. Hur man kommunicerar ӓr en annan aspekt, att man ӧnskar en personkemi som fungerar ӓr inte något att skӓmmas fӧr. Det handlar trots allt om något viktigt- ens fӧretag.

Vad kan man fӧrvӓnta sig av en bra revisor?

Ganska många fӧretag vӓljer att redovisa sin verksamhet ӓven om de inte lagligen ӓr fӧrpliktigade att gӧra så. Det ger ett solitt intryck och visar att man inte har något att gӧmma. Faktum kvarstår att de allra flesta fӧretag samarbetar med en revisor. Vad ska man då se efter nӓr man vӓljer revisor, fӧrutom att de ska vara tillgӓngliga och det verkar fungera med kommunikationen? En sak kan vara om de har erfarenhet inom den bransch ens fӧretag befinner sig i. Arbetet blir mer effektivt och går snabbare om de redan vet en del om det man håller på med. Här kan du få hjälp med redovisningen av Granberg i Malmö.

Det kan vara svårt att inte bara se på kostnaden nӓr man vӓljer en bra revisor, vissa ӓr faktiskt ganska dyra. Men det viktiga ӓr vad de kan tillfӧra fӧretaget, och inte bara ifråga om sin expertis. Ibland kan de personer de kӓnner, det nӓtverk de har och den information eller kunskapsbaser de har tillgång till vara guld vӓrd. Allt sådant kan man kolla upp innan man bestӓmmer sig. Ibland har man ӓven backningen av alla andra på kontoret, det finns alltid någon i gruppen som kan något lite extra.

Inte undervӓrdera vikten av en bra revisor

Alla kuggar måste fungera fӧr att fӧretaget ska gå framåt, och ekonomiavdelningen ӓr en stor del av detta. En bra revisor kan gӧra stor skillnad, och verkligen bidra till att fӧretaget lyckas. Misskött bokföring ledde till  att hästdrömmen fick läggas ner. Det vore bra tråkigt om något som man kan ta hand om redan från bӧrjan ska skapa problem lӓngre fram. Lagarna finns på plats fӧr att skydda samhӓllet, oavsett om man har ett stort eller litet fӧretag. Genom att samarbeta med sin revisor och lyssna på de råd han kan ge kommer fӧretaget att kunna tjӓna pengar. En liten del i det stora hela kan det kӓnnas som, men en som man verkligen inte ska ignorera.