Det kan låta lite överdrivet att tala om att kontrollera sitt företag eller verksamhet, men faktum är att det är något ytterst viktigt. Ingen vill slösa bort sina tillgångar, oavsett om man har mycket eller lite. Därför är det viktigt att inte bara se på de olika delarna separat men istället koppla ihop dem till en helhet. Här kan man ha stor nytta av IBM och deras program Maximo.

Bild 330-företagsanalysIBM har länge arbetat på att förenkla och fördjupa datahantering. Med Maximo kan man koppla samman de olika delarna av ett företag och bearbeta dessa siffror på ett mycket effektiv sätt. Man brukar säga att många bäckar små blir till en stor å, och det är samma sak med affärsvärlden idag. Ett företag fungerar som bäst när alla delar kan samarbeta och fungera. Från städning av lokalerna till de större beslut som fattas om verksamheten. Med en Maximo konsult kan man komma fram till mycket bra lösningar som verkligen fungerar.

En klar fördel med Maximo är att man kan koppla ihop lager, order, inköp och mycket mer. Dessa olika avdelningar är separata men ändå beroende av varandra. IBM har verkligen lyckats slå huvudet på spiken här, med ett bra system. Bland annat kan man kontrollera en order, vare sig den är förväntad eller inte, och se vad som händer med den. Från det att den kommer in, tills man är färdig och sedan även en rapport på vad man gjort. Detta gör det lättare att analysera och se var man kan förbättra sig. En Maximo konsult kan lätt anpassa det till varje individuell situation och företag.

Man behöver också en Maximo konsult för att verkligen kunna maximera de tillgångar man har. Genom att just analysera och kontrollera alla delar kan man se på den inbördes relationen. Var ska man lägga ner sin energi och tid, och vilka delar ska man avyttra? IBM är kända för att fungera väl och vara rationella i sina produkter, och Maximo är definitivt ett bra exempel. Om man använder det för sitt lager, till exempel, kan man snabbt se vad man har och var. I tillägg registrerar det hur värdefullt lagret är, både totalt och i dess olika delar.

Alla de som har anlitat en Maximo konsult undrar varför de inte gjort det mycket tidigare. Man kan spara stora pengar, och även dyrbar tid, på att ha full kontroll över sitt företag. När man ser på helheten är det lättare att veta var man ska koncentrera sina ansträngningar.