Vården är i ständigt fokus. Samhället behöver denna viktiga sektor och vi är många som är tacksamma till människorna som arbetar för att rädda liv. Inom branschen har det dock länge funnits ett missnöje vad gäller löner och arbetsvillkor. En del personer har därför bestämt sig för att ta saken i egna händer.

Bemanningsföretag för sjuksköterskor kan erbjuda en annan typ av vardag. En vardag där lönerna ofta är högre och villkoren bättre. Hur kan detta komma sig?

Sjukhus och vårdinstitutioner behöver ständigt personal. Ibland är läget akut och de behöver till varje pris få in kompetenta sjuksköterskor och läkare. I ljuset av detta har bemanningsföretagen fyllt en viktig lucka. De har nästan alltid kompetent personal tillgänglig. 

Kostnaden för detta är ofta hög. Samtidigt behöver inte sjukhuset ta ansvar för dessa personer. De är nämligen anställda av bemanningsföretagen. Förmåner och villkor är därför upp till dem att tillhandahålla.

Många landsting har dålig ekonomi. De försöker i första hand dra ner på löpande kostnader. Anställda utgör en viktig del av detta. Som anställd har man nämligen rättigheter, vilket bland annat inkluderar betald semester och rätten till att vara tjänstledig.

Sjukhusen ser därför en fördel i att anställa tillfällig personal, även om det är dyrt. Det är trots allt en kostnad som de kan göra sig av med på kort varsel om det skulle bli aktuellt. Bemanningsföretag för sjuksköterskor håller vården flytande, och det är extra viktigt i en tid där osäkerheten påverkar samhället.

Det finns dock en viktig debatt om detta, speciellt vad gäller höga löner och generösa villkor. Borde inte sjukhus och vårdinstitutioner satsa på egen personal? Personal som de kan utbilda löpande och som älskar deras arbetsplats? Tyvärr är det inte så enkelt, vilket vi kommer redogöra för ur ett mer ingående perspektiv under nästa rubrik. 

Den offentliga sektorns problem

Landsting och andra myndigheter driver ofta våra vårdinstitutioner. De har ofta sparkrav på dessa typer av verksamheter, och ingen chef vill göra ett minusresultat. Men varför tar man då in dyrare personal som endast är tillfällig?

  • Som vi tidigare har nämnt är det dyrt att anställa. Om man kan ta in personal på tillfällig basis betraktas det ofta som en bra lösning, även om detta resulterar i en stor faktura när arbetstiden är över.
  • På grund av sparkrav och dylikt saknar sjukhusen ofta möjligheten att erbjuda bra villkor. Bra villkor är visserligen en tolkningsfråga. Men om bemanningsföretagen kan erbjuda både bra lön och bra förmåner kommer de vinna denna kamp. 
  • Man skulle därför kunna säga att det blir lite av ett moment 22. Myndigheter och landsting som vill spara pengar utan att tänka på hur det utvecklar sig i det långa loppet. Bemanningsföretagen kan i sin tur göra en samhällsinsats genom att bistå med kompetent personal samtidigt som de tjänar bra med pengar.
  • Man skulle kunna säga att ingen sida har agerat fel. Vi har dock hamnat i en position som inte kanske är fördelaktig i det långa loppet.
  • Slutligen måste vi lyfta att bemanningsföretagen gör ett bra jobb. De erbjuder en omväxlande vardag och en bra lön. Detta kan i sin tur öka professionalismen på sjukhusen, vilket i sin tur gör så att hela samhället mår bra.

Som du märker finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Detta är inte en enkel fråga, men vi kan nog konstatera att det viktigaste är att människor får vård när de är sjuka.

Vill du lära dig mer om hur bemanningsföretagen arbetar? www.medkomp.se kan svara på alla dina frågor. Det är alltid en bra idé att kontakta en aktör som faktiskt arbetar och verkar inom branschen, och som har praktisk erfarenhet. 

Framtiden

Debatten kring bemanningssjuksköterskor fortsätter. En anledning till att debatten även kommer fortsätta i framtiden är sektorns betydelse för samhället. Samtliga samhällsbärande sektorer måste fungera, det ligger i alla människors bästa intresse.

Vi måste dock vara medvetna om att personerna som arbetar i denna bransch måste få mer än vår uppskattning. De vill ha konkurrenskraftiga löner och goda anställningsvillkor. Ibland kanske vi inbillar oss att personal inom polisen och sjukvård har valt yrket på grund av ett personligt kall.

Vi är som sagt duktiga på att visa uppskattning till dessa personer, och kanske inbillar vi oss att detta räcker. Samtidigt kanske du bör fråga dig själv om du skulle göra ditt arbete till en låg lön. Du kanske också kan fråga dig om du skulle nöja dig med grundläggande förmåner och begränsade möjligheter till att påverka din vardag.

Vi måste vara medvetna om att vardagen smyger sig på förr eller senare. Ibland drömmer vi om en viss arbetsplats eller ett visst yrke. När vi får jobbet kommer vi sannolikt bli väldigt glada. Efter ett tag kommer dock vardagen, och då börjar vi prioritera lön och arbetsvillkor. 

Poliser och sjukvårdspersonal har med stor sannolikhet samma känslor inför deras arbeten. När vardagen smyger sig på kommer de fråga sig om det är värt att vara ständigt stressad och tjäna en begränsad lön.

Det går dessvärre att hitta flera exempel på när stressen blir för stor inom vården. Läkare klagar över allt för korta konsultationstider. Sjuksköterskor och undersköterskor brukar i sin tur klaga över att det inte finns tillräckligt med tid över till varje patient. Detta skapar i längden en känsla av att inte räcka till och att inte kunna utföra sitt jobb på ett korrekt sätt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att debatten kommer fortsätta så länge politikerna inte hittar konkreta lösningar.