Sida 2 av 4

Hur du skyddar din sommarstuga

Din sommarstuga är förmodligen en plats som du förknippar med semester. Det är en plats som du kanske besöker 2 till 3 gånger per år. Under den här tiden hinner årstiderna förändras i vårt avlånga land. Detta kan bland annat skapa fuktproblem i din sommarstuga. Fukt kan i längden leda till mögel. 

Hur hanterar du egentligen inomhusluften i en bostad som du sällan besöker? Vissa fastigheter är utformade på ett sätt som främjar god ventilation. Detta är sällan fallet med äldre fastigheter som är i behov av renovering. Om du redan har fått problem bör du agera väldigt fort. Få mer information hos https://avfuktningsteknik.se/tjanster/mogelsanering/.

Åtgärder som du bör vidta

Det är relativt svårt att skapa en god ventilation i en sommarstuga. Du kan exempelvis inte lämna fönstren öppna när du lämnar fastigheten. Om din stuga har bristfällig ventilation kommer inomhusluften stanna kvar länge i fastigheten. Detta blir ett extra stort problem när klimatet förändras från årstid till årstid.

 • En av de bästa åtgärderna är att installera ett ventilationssystem. Detta är tyvärr inte möjligt i alla bostäder. Många äldre fastigheter har nämligen större renoveringar som måste genomföras innan du kan installera ett ventilationssystem.
 • Ventilationssystemet kan också vara förenat med stora kostnader. I en del fall bör du ta hjälp av professionella yrkesutövare för att utföra installationen. 
 • En enklare åtgärd som du kan utföra på egen hand är en omfattande läckagekontroll. En liten vattenläcka från exempelvis taket kan få förödande konsekvenser. Detta kan på några månader skapa omfattande fuktskador i hela fastigheten.
 • Du bör noggrant inspektera fönsterkarmar, dörrar och andra ytor som kan drabbas av vattenläckage. Glöm inte heller vinden och källaren. Tänk på att små fuktskador, som sedan leder till mögel, sprider sig med luften till andra rum. Det kan därför finnas mögel i ett rum som saknar synliga skador.
 • Du bör också installera någon form av luftvärmepump. En del luftvärmepumpar kan du styra digitalt. Du kan på så sätt se till att inomhusluften byts ut med jämna mellanrum. En luftvärmepump kan också skapa lite behövlig värme under vinterhalvåret.

Slutligen vill vi poängtera vikten av att kontrollera ytan under bostaden. Den här ytan kallas för krypgrunden. Den här ytan är särskilt utsatt när det kommer till fuktproblem. Kall och varm luft tenderar att stanna kvar i krypgrunden under långa tidsperioder. Även regnvatten tenderar att stanna kvar under långa perioder. Det lönar sig att se på https://avfuktningsteknik.se/produkter/krypgrundsavfuktare/

När det redan finns en fuktskada

Det är inte bara sommarstugor som drabbas av fukt- och mögelskador. Även djur kan få stå ut med mögelsanering skriver Stockholm Direkt. Gamla gymnastiksalar och dylikt är också i behov av renoveringar med jämna mellanrum på grund av fuktskador.

Du kan sanera på egen hand om du har upptäckt att det finns mögel. Det kräver dock att du genomför en grundlig sanering som inkluderar hela bostaden. Som vi har nämnt tidigare är det vanligt att mögeltoxiner sprider sig med luften. Detta gör att möglet kan finnas kvar trots att du har sanerat bort den ytliga skadan.

I ett första skede bör du ta reda på om möglet är ytligt eller om det har satt sig i materialet. Om du har fått mögel i badrummet brukar det räcka med en sanering. Mögel sätter sig sällan i kakelmaterial. Om du däremot har fått mögel på vinden kan skadorna vara mer omfattande. Möglet kan nämligen sätta sig i trämaterialet. I dessa fall måste du renovera hela vinden.

I ett sista skede bör du installera någon form av avfuktare eller luftvärmepump. Det finns även dedikerade produkter på marknaden som kan rena luften från mögeltoxiner. Det kan vara bra att ta hjälp av professionella yrkesutövare. Dessa kan hjälpa dig med att mäta nivån av mögel i luften. Detta är givetvis extra viktigt om det finns barn eller personer med nedsatt immunförsvar i hushållet.

Tänk på att möglet ofta kommer tillbaka om du inte vidtar åtgärder. Mögel och fuktproblem försvinner inte bara för att du utför en sanering. Du kan nästan räkna med att problemet kommer tillbaka om du inte förändrar bostadens ventilationssystem. 

Krypgrundsavfuktare 

Krypgrundsavfuktare kan rädda sommarstugan. Vi har redan varit inne på vikten av att kontrollera krypgrunden. Detta är nämligen en yta som vi tenderar att glömma bort när vi analyserar en fastighet. Krypgrunden ligger visserligen under bostaden. Fuktproblem i den här bostadsytan kan dock sprida sig till golvet. Detta kan innebära att bostaden behöver totalrenoveras.

Du bör ta hjälp av professionella yrkesutövare om du saknar kunskap om krypgrunden och fastighetskonstruktion. Det är visserligen förenat med kostnader att få hjälp utifrån. Du bör dock tänka på att skador på fastigheten ofta innebär betydligt högre kostnader. 

Den här kunskapen bör du dessutom ta med dig när du ska köpa en sommarstuga. Det kan vara så att de nuvarande ägarna inte ens vet om att det finns ett fuktproblem i krypgrunden. Detta förstärker ytterligare vikten av att genomföra en ordentlig inspektion på egen hand. 

Viktigt med juridisk hjälp i bokföringen

Bokföringen ska skötas enligt konstens alla regler. Inte allt för sällan kan du se företag som försöker sköta bokföringen på egen hand. I längden kan dock detta sluta med en rejäl upptaxering. I värsta fall kan du även bli åtalad för bokföringsbrott. I anslutning till detta ser branschorganisationer ett ökande behov av företag som ombesörjer både juridik och bokföring.

Att starta eget är inte alltid så enkelt som det låter. Än svårare blir det när du som företagare ska utforma kontrakt och bindande avtal. Många vänder sig till sin bokföringsbyrå för att få hjälp med dessa frågor. Redovisningsekonomer och revisorer är dock inte alltid berättigade till att utforma vissa kontrakt. Ett bra exempel på nyttan av laglig hjälp kan du läsa om här: https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/jobbade-som-hastskotare-far-inte-komma.htm

Vem ansvarar för bokföringen?

 • Har du exempelvis ett aktiebolag är det du som näringsidkare som ansvarar för bokföringen. Det finns en rad olika bestämmelser som reglerar hur det går till i praktiken. Alla transaktioner ska kunna stärkas med kontoutdrag. Det finns även bestämmelser för hur länge du ska förvara bokföringen.
 • Det kan bli tal om bokföringsbrott om du med uppsåt försökt manipulera bokföringen. Det kan då handla om ett belopp som du medvetet undanhållit för skatteverket. Flera faktorer påverkar straffvärdet för det här brottet.
 • Bokföringsbrott kan i värsta fall leda till ett fängelsestraff. Det ska då vara tal om ett stort belopp som du inte har registrerat i bokföringen. Straffvärdet är som längst 6 år.
 • En redovisningskonsult eller en revisor är ingen garant för att du inte kan bli dömd för bokföringsbrott. Det är fortfarande näringsidkaren som har huvudansvaret. Konsulten kan dock även få ett straff som medskyldig.

Ansvaret för att sköta bokföringen är således starkt fokuserat på näringsidkaren. Det finns dock en del gråzoner, speciellt när det gäller ansvarsrelationen mellan näringsidkare och redovisningskonsult. Det finns ofta ett behov av juridisk hjälp för att säkerställa att allt sker korrekt.  Det finns en pålitlig juridikbyrå i Dalarna. Alla deras uppgifter hittar du härMerinfo

Redovisning kombinerat med juridik

Många undrar Hur du kombinerar bokföring och juridiska tjänster. Det finns byråer du kan vända dig till som kombinerar dessa områden. Dessa byråer kan försäkra dig om att bokföring är korrekt ur ett juridiskt perspektiv. Uppkomsten av dessa kombinerade byråer kan också hjälpa revisorerna.

Revisorsnämnden har skrivit om sin avsikt att revidera kraven för att bli revisor. Revisorerna har historiskt sett genomgått en utbildning inriktad mot företagsekonomi. De har därefter skaffat sig arbetslivserfarenhet för att på sikt kunna bli revisorer. Revisorsnämnden har för avsikt att bjuda in flera personer med en annan utbildningsbakgrund. Juridik är en av dessa bakgrunder. Bokföringens krav på juridisk kunskap verkar med andra ord inte minska i framtiden.

Andra perspektiv inom juridiken

De allra flesta tänker nog inte på bokföring i relation till juridik. Faktum är dock att juridik innefattar i princip alla samhällssektorer.

 • Offentlig rätt innefattar den offentliga sektorn. Mer precist handlar det om relationen mellan privatpersoner och den offentliga sektorn. Detta är ett mycket brett område som innefattar allt från rättsväsendet till skatterätten. Den offentliga rätten reglerar även hur myndigheter får agera i olika situationer. Ett bra exempel är lagen om upphandling, som bland annat förhindrar nepotism i affärsrelationer mellan den statliga sektorn och privatpersoner.
 • Miljörätten omfattas även den av offentlig rätt. Det är ett område som är extra aktuellt i dagens debattklimat. Inom det här området gör man en skillnad mellan svensk miljörätt och internationella konventioner. Vi har genom att ha skrivit under dessa konventioner gått med på regler som vi inte kan påverka med svensk lag.
 • Civilrätten är fokuserad på relationen mellan privatpersoner. Ifall du har hamnat i en konflikt med en annan företagare är det alltså tal om civilrätt. Det finns exempel där det offentliga kan blandas med civilrätt. Ett exempel är arbetsrätt.

Juridiken påverkar starkt vårt sätt att leva. Förhållandet är detsamma även utanför Sverige. Det finns många olika exempel på detta. Ett är när en Juridisk aktion i Ungern leder till stora förändringar.

Hur du bör agera

I den här artikeln har vi försökt redogöra för hur juridiken påverkar oss i relation till bokföring. Driver du ett företag kommer du med största sannolikhet någon gång behöva juridisk hjälp. Ifall du tecknar ett avtal kan du även tänka på det eventuella behovet av hjälp i ditt privatliv. Civilrätten omfattar som sagt en rad olika områden. Du kanske någon gång hamnar i en situation där skilsmässa är den enda utvägen. Beroende på vilket avtal du har tecknat kan du kanske använda ditt befintliga avtal till privata angelägenheter. 

I vilket fall kan det inte skada att redan ha etablerat en god juridisk kontakt. Du har då ett försprång när du behöver hjälp i ditt privatliv. Det är inte heller helt osannolikt att du kan få en rabatt baserat på att du redan är befintlig kund.  

Nya affärssystem på olika språk

Utan ett bra affärssystem är det svårt att gå framåt. Det är lite som att stå och trampa vatten. Du sjunker kanske inte men din fart är långsam. Därför är det ett område där du verkligen ska satsa på. Titta runt lite och välj ett system som passar dina behov. För alla jobbar på olika sätt och med sina egna, speciella förutsättningar. Bland annat har affärssystem på ett främmande språk sina sidor som du bör ta med i beräkningen. 

Det säger sig självt att du måste vara väl organiserad. Till och med verksamheter som är små och inte har så många anställda märker stor skillnad när de planerar sina arbetsdagar. Alla ska veta vad de har för uppgifter, när de ska vara klara samt vem som de eventuellt ska samarbeta med. Det lägger grunden för en effektiv och produktiv verksamhet. Samtidigt så måste ledningen hela tiden ha full kontroll över företaget. Kanske inte alltid de små detaljerna, men det ska inte komma några otrevliga överraskningar. 

Inte så svårt att planera

Egentligen är det inte alls så svårt att ha ett effektivt system för ditt företag. Det vill säga, det sker inte över en natt. Men genom att göra små förändringar kan du ofta uppnå goda resultat. Att investera i ett bra affärssystem är definitivt något som är viktigt. För här har du chansen att binda samman ditt företag i en effektiv enhet. Det är lätt att ha en översikt när allt är samlat i samma system. Samtidigt får dina medarbetare något att arbeta med som gör deras uppgifter lättare att fullfölja. I tid och med den kvalitet du förväntar dig. Många arbetsplatser satsar på tidrapport och projektdagbok

För att kunna gå framåt måste de anställda ha bra redskap. Annars kommer de att lägga ner värdefull tid på administration, kommunikation och ibland felsökning. Ge dem något som kan fungera som en bas för deras arbete. När de har bra verktyg kan du också förvänta mer av dem. Det vill säga att de ska göra ett gott dagsverke och bidra till at företaget går i rätt riktning. Med ett stabilt affärssystem kan du lägga fokus på arbetet. Ingen tycker det är roligt att bli försinkad när något inte fungerar. Det är det minsta du kan göra för dina medarbetare. 

Hur du blir starkare

Att installera ett nytt affärssystem kan ta tid. Speciellt om det är ett stort företag med flera olika avdelningar som ska kopplas ihop. Men du gör det ju inte själv. Istället så beställer du ett nytt system, och med installeringen inkluderad. Det innebär att en specialiserad firma jobbar hårt med att dels installera systemet så att det fungerar som det ska. Men de utbildar även personalen och hjälper dem komma igång med allt det nya. Computer Sweden skriver om hur storkunder förnyar affärssystem. 

Allt detta är en process som kan ta lite tid. Samtidigt måste du vara väldigt försiktig så du inte förlorar information när du byter system. Men det är något som experterna känner till, och de ger dig tips om hur du kan göra en rejäl backup som förberedelse. En del medarbetare kommer att acceptera och omfatta systemet lite snabbare än andra. För en del kommer det att kännas så skönt att äntligen kunna jobba på utan avbrott. 

Många av de moderna systemen är så väl utvecklade att du snabbt förstår logiken bakom de olika funktionerna. Vissa är speciellt utformade för din bransch, vilket gör det ännu enklare att komma igång och använda dem. En del har kapacitet för tillväxt. Verksamheten kanske inte är så stor just nu, men vartefter som den växer till så kan du också utöka systemet. Det gör att du slipper byta inom en snar framtid, och istället kan fortsätta att lägga fokus på själva arbetet. 

Ett språk som alla förstår

Flera system har funktioner så att du automatiskt kan skicka ut arbetsorder, ge feedback och markera uppgifterna som utförda. Inte alltid så lätt när affärssystem och arbetsorder skrivs på ett främmande språk. Nu när det blivit så vanligt att importera arbetskraft så har det uppstått en del situationer när de inte riktigt förstår arbetsordern. Många av de nya invandrarna har inte heller ett bra grepp om språket, även om de kan vara mycket skickliga med sitt yrke. 

På sina håll har man anställt folk som talar samma språk för att utbilda och lära upp nya rekryter. Det kan också inkludera lära sig uttryck på det språk som systemet är gjort på så att du kan förstå alla instruktioner. Språkförbistringen innebär ju inte att de inte förstår någonting. När det väl förklarats så brukar jobbet flyta på utan några större problem. Det är lite som att plugga en ordbok, där du får lära dig det viktigaste först. 

En effektiv arbetsplats

Det gäller att vara effektiv. Konkurrensen bara växer till sig och många talar om en ekonomisk kris. Du har inte råd att slösa med dina resurser, vare sig det är fråga om personalen eller pengar. Inte så att du ska pressa de anställda att jobba dubbelt så mycket. Men du måste hjälpa dem vara effektiva, och ett av de bästa sätten är genom att ge dem bra system att jobba med. Det är en investering men det kommer inte att ta lång tid innan du ser hur det lönar sig. Oavsett hur stort eller litet ditt företag är så bör du vara organiserad och ha ett bra system på plats. 

Hur man ska schemalägga sin egen tid

Det behövs en viss struktur för att ett företag ska fungera. Egentligen är det samma sak för alla organisationer. Till och med en familj har ett schema av något slag, även om det kanske är anpassat till skola och jobb. Så alla är vana vid att schemalägga, planera och hålla ordning på sin tid. Men ibland kan det bli lite väl mycket, speciellt när lagen påbjuder att du rapporterar tiden och håller ett öga på de anställda. 

Med ett schema kan du få mer utfört. Det blir lättare att kontrollera tidsfrister och vara säker på att du har personal på plats vid alla tillfällen. Du kan flytta runt dem så att det blir jämnt, allt enligt den arbetsbörda som finns vid varje givet moment. Ett schema är alltså grundläggande. Samtidigt så är det ganska vanligt att du måste justera det. Hela tiden så kommer det upp faktorer som ska med i räkningen, ibland i sista minuten.

Personalhantering på sitt maximum

Hemligheten bakom ett väl fungerande schema och andra saker som har att göra med personalen är att använda de rätta verktygen. Naturligtvis måste du också vara realistisk när du planerar. Det ska inte bara se bra ut på pappret utan kunna utföras i verkliga livet. Men schemat är ju bara början på allting som har att göra med en arbetsdag. Personalen kanske måste rapportera den tid de faktiskt jobbat. Sedan ska det vidare till ekonomiavdelningen som ska beräkna deras löner. Och så vidare, det är en lång kedja där allting måste fungera. Ett lönehanteringssystem behöver inte kosta så mycket – se exempelvis priserna för Timetjek

Tanken är ju att du ska slippa använda dyrbar tid till administrativa sysslor. De är viktiga, det finns inget tvivel om den saken. Men det är något som ett bra program eller en app kan sköta åt dig. Speciellt om du satsar på en lösning som är sammankopplad. Där du i princip bara behöver lägga in uppgifterna en gång för att sedan kunna ha det hela till hands. När det behövs till olika saker. https://www.timetjek.com/schemalaggning/.

Personalen kommer först

Basen för all verksamhet är naturligtvis medarbetarna. Om det fungerar med personalen så brukar allting gå framåt. Du behöver kompetenta personer som är villiga att arbeta. Folk som kan sina saker och som bidrar till verksamheten. Men ledningen, å sin sida, måste också ta hand om dem. De måste ha bra arbetsförhållanden som är säkra och där de kan trivas. Lönen måste stå i relation till det arbete de utför, samt deras utbildning. Om vikten av att känna passion inför sitt personalarbete. Läs mer i den här artikeln i Helsingborgs Dagblad

Många satsar alltså på trivsamma arbetsplatser, förmåner och olika former av bonus. Det kan låta lite naivt, men är faktiskt saker som fungerar. Alla vill att det ska flyta på när de går till jobbet. De vill inte behöva använda allt för mycket tid på sin tidrapportering. Därför har många anställda också välkomnat de nya systemen som börjar sprida sig lite varstans. De kan rapportera direkt i sin mobil och slipper en massa onödiga led. 

Hela tiden måste du naturligtvis hitta en balans mellan vad som är nödvändigt och hur mycket det kostar. Men det är här som du inte bara ska se på pengarna. Resurser kan innebära flera olika saker och det gäller att utnyttja dem på allra bästa sätt. Ett bra exempel är hur många kvalificerade sjuksköterskor använder en stor del av sin tid med just scheman och liknande saker. De skulle kunna ha nytta av ett bra system så att de skulle kunna tillbringa mer tid med patienterna, något som ingen annan kan ta hand om. 

Följa alla reglerna

Nu är det ju inte bara en fråga om att det ska fungera på arbetsplatsen, även om det är viktigt. Lagen har något att säga om personalhantering och du måste vara medveten om vilka lagar som gäller. Inom vissa branscher har staten rätt att komma när som helst och kontrollera. Böterna kan bli nog så dryga om du inte har allting under kontroll. Dagens Juridik skriver här att det kan vara komplicerat med reglerna kring personalliggare. 

Återigen så finns det ett syfte med dessa lagar. Vad man bland annat vill hindra är svartjobbare. Det är inte rätt för de som följer lagen att de inte kan konkurrera på lika villkor. Ingen som undviker svart arbetskraft kan pressa priserna lika mycket, och det gör det svårare att klara sig. Men oavsett vad du tycker om reglerna så finns de där. Det bästa du kan göra är att skaffa dig de rätta verktygen så att du slipper tänka mer på saken. Gör det lätt för dig själv och de anställda att följa lagen, att rapportera sin tid på ett effektivt sätt. 

Schemalägg ditt liv

Du ska inte schemalägga precis varje del av ditt liv. Ala behöver lite utrymme för annat, och framför allt för sådant som du inte förväntar dig. Ett allt för strikt schema kan leda till stress, och det kommer att ha motsatt effekt. De flesta reagerar inte bra när pressen blir allt för hård eller de märker att de halkar efter. Plus att det är roligare när du har lite svängrum. Vanligtvis så kommer allting att falla på plats och du får mer gjort än planerat. Framför allt om du inte behöver reta dig på att det är jobbigt att schemalägga och rapportera. Med ett bra system lägger du grunden för produktivitet och trivsel. 

Detta är sommarens besöksrekord i Stockholm

Så gott som alla svenskar har någon gång i livet besökt landets huvudstad. Många av dem ser till att ta med sig barnen dit då och då. För Stockholm har verkligen mycket att erbjuda och det är svårt att hinna med allt på ett besök. Den goda nyheten är att antalet besökare växer. Turister är bra för landets ekonomi, speciellt när de kommer från utlandet.

För att kunna dra nytta av ditt besök till Stockholm, oavsett om det är första eller femtonde gången, så kan det löna sig att planera. Du kanske har en ny syn på saker nu jämfört med första gången du var här. Eller så är det något nytt du vill få med dig. I den här staden har du verkligen chansen att njuta av livet på flera sätt och vis. Men håll alltid listan lite lös i handen. Du vill ju kunna improvisera om det kommer upp något roligt som du inte kände till.

Ta dig tid att se den vackra staden

Stockholm är en väl underhållen och mycket vacker stad. Gamla fina byggnader som berättar sin historia. Gamla stan är flera hundra år gammal och folk bor fortfarande i dess hus. Det är faktiskt ganska unikt. För att kunna se så mycket som möjligt när du kommer hit på besök kan en sightseeingtur vara ett bra alternativ. Utbildade guider vet så gott som allt om staden, och du kan få lära dig mycket nytt. En kul tur på en båtbuss är något alla bör få uppleva.

Till och med Stockholmare tycker om att ta en liknande tur för att få ett ännu bättre grepp om sin stad. Eftersom staden består av en samling öar så känns det riktigt naturligt att färden går både på land och till havs. Du kan faktiskt inte säga att du upplevt Stockholm innan du tar dig en tur på Mälaren. Mycket av staden ser du bättre från båtens perspektiv. Tänk bara på alla fina vykort som visar kajer och byggnader. Du kan klicka här för att boka en tur med Ocean Bus.

Detta tillåter dig att se riktigt mycket utan större ansträngningar. Du får med dig en hel del av din planering, och kan sedan ägna dig åt andra njutningar. Det finns så mycket att uppleva, oavsett vilken tid på året du kommer hit. Helt klart är dock sommaren den period som de flesta väljer.

Allt fler tar sig till Stockholm

Antalet turister ökar alltså. Dessa siffror baserar sig bland annat på hur många som bokar hotell. Under juli månad registrerades mer än 1,7 miljoner kommersiella gästnätter i hela Stockholms län. Det är bra många människor som kommer för att få sig en riktig upplevelse. En del vill kunna kombinera ett stadsbesök med att mysa i naturen. De tar med sig tält, bokar in sig på en camping och riktigt njuter av semestern. Ett alternativ är att ö-hoppa ute i Stockholms skärgård. Alltid lika inbjudande och fantastiskt vacker under sommarmånaderna.

Men vare sig du bor på en camping eller inte så är det svårt att undvika naturen i Sveriges huvudstad. Du kan vandra i timmar på Djurgården, hyra kanot eller trampbåt. För att inte glömma Hagaparken eller Humlegården. Stockholm är fullt av fina parker med gamla träd och välskötta blomsterplanteringar. Turismnytt skriver här om besöksrekord under sommaren i bland annat Stockholm.

Natur, kultur, sevärdheter och härliga evenemang gör att du aldrig har tråkigt här. Sedan finns det också flera intressanta matställen att pröva på. Helt vegetariska restauranger som är så populära att du nästan måste boka. Operakällaren med sin klassiska stil och tradition. Etnisk mat från världens alla hörn, från det välkända thailändska köket till somaliska rätter. Allt i samma stad, som ju är en riktig metropolis. På sommaren så väller mycket av matkulturen ut på gator och trottoarer. Varje kafe’ eller matställe med självrespekt ser till att ha en uteservering. Det gäller att njuta av både mat och fint väder på samma gång.

Nya gäster är alltid välkomna

Bland de vanliga turisterna så ser du naturligtvis många svenskar. Stockholm är väl anknutet till hela landet, med både flyg, buss och tåg. Det är lätt att ta sig hit och för många är det verkligen ett besök i en storstad. I många år har också tyskarna varit bland de mer kända besökarna. Nu har polackerna börjat söka sig till andra orter, men turismen ökar ändå. Tidningen MittiStockholm skriver i den här artikeln om hur Stockholm får allt fler kinesiska turister.

Egentligen kan det vara ganska intressant att veta vilken sorts turister som kommer till landet. För ofta har de saker som de är speciellt intresserade av, som tilltalar folk från en viss del av världen. Det kan vara natur eller sevärdheter, kultur eller lokalbefolkningen. Samtidigt kan det vara till nytta för folk som jobbar inom turistnäringen. De kan lära sig vissa seder eller rentav uttryck som kan göra besöket ännu trevligare för turisterna.

Rekordmånga kommer till Stockholm

Vartefter som allt fler besökare kommer till staden så finslipas också turistkulturen. Du hittar alltid något bra ställe för en fika eller matbit, vilket ju är en viktig del av upplevelsen. Nya museer och utställningar byter av varandra. Allt fler väljer att lägga sina evenemang här, med ibland veckolånga uppträdanden och annat roligt.

Men samtidigt som det alltid händer något och det aldrig finns en tråkig stund så kan Stockholm också ge dig lugn och ro. En fridfull promenad genom en av parkerna eller ute på Djurgården kan vara precis vad du behöver. Både Stadsbiblioteket och Kungliga biblioteket är enormt vackra byggnader med en härlig atmosfär. Trots att det är en digital värld så finns det fortfarande plats för att läsa bok eller tidning.

Inte ens alla de som bor i Stockholm har sett precis allt som staden har att erbjuda. Därför kommer också många turister tillbaka, ibland år efter år. För svenskar så är det ett enkelt val. Du kan språket och slipper skaffa pass. Men också alla utlänningar som kommer hit trivs med en avslappnade men ändå sofistikerade atmosfären.

Därför är det viktigt med korrekt redovisning

Att hantera sin redovisning är komplicerat och en fråga som gör att vissa inte ens vågar satsa på att starta ett eget företag även om man vill. Detta vet jag själv av erfarenhet och det är helt galet nu när jag ser tillbaka på det i efterhand. Som företagare finns det mycket hjälp att få och jag tycker att man ska ta den för att kunna arbeta på mest optimala sätt.

Jag har nu drivit företag i över tio år och har därmed också kommit till en punkt där flera människor ber om mig råd kring vad de bör göra för att klara av detta med exempelvis redovisningen. Jag säger då alltid till dem att det är viktigt att man ser vad man tjänar på att anlita någon för att sköta den åt en om man inte kan eller vill göra det själv. Det kan nämligen kännas som en mycket stor investering att satsa på detta medan man fortfarande är ett litet företag men det är ett faktum att det går att göra det ändå. Priser för att anlita en redovisningsbyrå hjälper en att ta reda på vad det kommer att kosta att anlita någon för att sköta redovisningen. Med hjälp av priserna kan man lättare se vad man måste spara eller lägga in för att klara det hela rent ekonomiskt. Nyfiken på att få veta mer – läs mer på den här sidan om du söker en redovisningsbyrå som levererar hög kvalitet och kan hjälpa dig rätt oavsett om du företräder ett stort eller litet företag.

Mina bästa tips i media kring redovisning

Jag läser massor eftersom jag är av åsikten att detta är det enda sättet att lära sig mer om vad som händer inom ett område. Därför applicerar jag dessa tankar på allt från mitt privatliv till jobbet. Upphandling24 skriver i den här artikeln om vikten av att staten kan redovisa ordentligt och just därför är det viktigt med korrekt redovisning är något man alltid bör försäkra sig om att man förstår innan man gör något annat.

Dagens Industri skriver i denna artikel om hur det är viktigt att man har korrekt redovisning och även denna läsning är något man ska ta till sig om man är mån om att lära sig om vad som sker och hur man ska arbeta för att lyckas med det man gör.

Fördelar med att använda en redovisningsbyrå

 • Det finns experter som kan hjälpa dig till rätta med allt du behöver hjälp kring. Detta betyder att du alltid kan ringa någon om du har frågor och du kan alltid vara säker på att de håller koll på det senaste inom redovisningens område.
 • Du missar inga deadlines och viktiga saker kring dokument och annat. Detta håller din redovisningsbyrå reda på åt dig och detta är alltid en trygghet för människor som vill vara säkra på att de gör allt rätt för att lyckas. Jag tycker detta är det bästa med att ha en redovisningsbyrå om jag ska vara ärlig eftersom det betyder att jag slipper hålla koll på detta själv.

Därför är det viktigt med korrekt redovisning

Det är viktigt med korrekt redovisning av så många anledningar men den främsta är att man helt enkelt måste följa myndigheternas regler kring det hela. Gör man inte det så kommer man att få stora problem som både är juridiska och ekonomiska och detta är ju inte något man kan rekommendera till någon som vill driva ett seriöst företag tycker jag.

Jag anlitar en person för att sköta min redovisning och detta är tryggt på så många sätt. Genom detta vet jag ju att allting blir korrekt gjort och jag slipper att oroa mig i alla lägen.

Mina tips för att hitta rätt redovisningsbyrå

 • Mitt första och kanske mest uppenbara tips är att försäkra dig om att de har kompetensen du behöver. Vare sig det handlar om att du jobbar inom ett mycket specifikt område eller något annat så tjänar du ju ingenting på att anlita någon som inte kan allt om det hela. Då är det bättre att se till att du får hjälpen på ett annat ställe.
 • Sök sedan efter rekommendationer. Detta kan du få genom att höra med andra som har nytta av att anlita någon för redovisning eller genom att söka på nätet. Där finns många sajter som företagare använder sig av för att få tips på vad som är den bästa vägen att gå för att hitta rätt redovisningsbyrå. Att lägga lite tid på detta är alltid smart så som jag ser det eftersom det faktiskt kan spara dig tid och pengar i det långa loppet och detta är guld värt för de flesta som har ett företag enligt min erfarenhet.
 • Be om ett möte där ni kan prata mer. För de flesta byråer är detta ett ytterst bra sätt att få kontakt med potentiella klienter och att kunna få visa vad det är man kan och vad man står för. Var därför inte rädd för att be om ett möte. Det finns många lagar kring hur man ska sköta ekonomin och därför är det viktigt med korrekt redovisning. Då ska du inte kompromissa med den byrå du väljer utan känna totalt förtroende för dem i alla lägen. De ska ju hantera era finanser och detta är bland det viktigaste som finns i ett företag utöver nöjda anställda.
 • Läs igenom avtal och ställ frågor innan du bestämmer dig. Då kan du vara säker på att du inte missar något som kan komma att vara avgörande för att det hela ska bli bra och du slipper problem för framtiden. Be gärna en jurist att läsa avtalet med dig eftersom två par kunniga ögon är bättre än ett par i alla lägen. Det är helt enkelt en ytterligare trygghet för alla som vill göra bra val för sitt företag så som jag tänker kring det hela.

Bra redovisning tar er framåt

Jag är övertygad om att en bra byrå och redovisning man kan lita på tar dig och ditt företag framåt på bästa sätt. Då har man utrymme att utvecklas och skapa förutsättningar för att företaget ska växa. Mer än så går ju knappast att begära för den som vill kunna arbeta med det dem älskar i alla lägen och dessutom få känna att det är kul att gå till jobbet varje dag.

Jag älskar det jag gör och så vill jag att alla ska få känna inför sitt jobb även om det viktigaste i livet såklart är de relationer man har med dem runt omkring sig i form av vänner och familj.

Här är de bästa rekryteringsföretagen som gör att vårt samhälle blomstrar 

Business woman working in conference room, portrait

Samhället har förändrats och utvecklats. Det mesta sker på data idag, och alla är aktiva på internet. Detta har lett till nya sätt att jobba på och även för rekrytering så har det varit till stor hjälp. Men fortfarande så handlar det om personlig kontakt, att hitta någon som verkligen passar till tjänsten.

Det finns flera olika sätt att rekrytera, och vilken som är bäst kan bero en del på ens bransch. Men det finns vissa gemensamma faktorer som är lika för alla. Du måste gå igenom flera personers cv, gärna intervjua dem och sedan välja den du tror kan passa bäst. Men det går att eliminera eller förenkla en del av dessa led.

Konsten att rekrytera

Det kan låta enkelt att rekrytera, men det är inte bara frågan om att sätta ut en annons och vänta på svar. Principen är byggd på detta, men det ligger en hel del extra runt omkring. därför har stora företag personal som bara arbetar med rekrytering. De sitter varje dag och läser igenom ansökningar och referenser. Men detta fungerar inte så bra för mindre verksamheter. Det har inte lika stora resurser att lägga ner på detta, samtidigt som de har behov av bra personal. Därför är det viktigt att ta den hjälp du kan få. Recruto sägs ha ett av de bästa rekryteringsverktygen på marknaden för bemanning och rekrytering.

Här har du möjligheten att dra ner på den tid det tar att hitta personal. För det är ju inte bara fråga om att ta första bästa som har den rätta kompetensen. Ibland är det inte så många sökande som egentligen kvalificerade. Men andra gånger så måste du välja ut dem baserat på andra saker. Personkemi, erfarenhet, eller andra saker som ger dem det där lilla extra.

82-6-2-rekrytering-soka-jobb-hitta-ratt-person

För det är viktigt att rätt person blir anställd. Någon som kan bidra till verksamheten och även passa in på arbetsplatsen. De flesta har upplevt hur svårt det kan vara när någon inte är riktigt den rätte personen till posten. Hur allt annat också blir lidande och det hela haltar på något sätt. Rekrytering är därför grunden till framgång.

Ta hjälp av andra med rekrytering

Det finns företag som bara sysslar med att rekrytera personal. De har en stor databas och kan hjälpa dig hitta någon som är passande. Om de inte har någon på lager, så att säga, kan de ändå stå till tjänst i sökandet. Några av de bästa rekryteringsföretagen finns här.

Du slipper hålla på med det själv, vilket kan vara till stor hjälp. Många gånger så tar du ju tid och resurser bort från något annat för att kunna hitta personal. Deras ordinarier arbetsuppgifter kan komma efter vilket inte gynnar företaget. Detta är därför helt klart en tjänst du kan lägga ut på en utomstående firma. Inte bara sparar du pengar men de har ofta större och bättre resurser. Alla har ju sin egen specialitet och det här är deras.

Dags att anställa någon ny

Inom vissa yrken eller branscher så är det en kontinuerlig rekrytering. De ligger ständigt efter och behöver ofta ny personal. Men annars så brukar det vara något som sker då och då. Man vill inte bara fylla en post utan det är viktigt med en duktig och kvalificerad person. Smålandsposten skriver om hur rekryteringsföretag och sajter kan hitta personal inom de flesta områden i den här artikeln.

Läs gärna på om de olika rekryteringsföretagen om det finns flera stycken där du bor. Se på deras referenser och handlingssätt, och välja sedan en som du tycker verkar bra. Vissa har specialiserat sig inom särskilda yrkesgrupper, kanske vård eller något liknande. Men andra är helt allmänna och fungerar som en bro mellan dig och de jobbsökande.

Faktum är att ibland så är de inte ens jobbsökande, men rekryteringsföretaget vet att de kanske skulle kunna vara intresserade av din tjänst. Det är inte alls ovanligt idag att erbjuda en person som redan jobbar ett mer intressant alternativ. Men då måste de ha en bra anledning till att byta, något bättre som lockar. Det är inte alltid högre lön utan minst lika ofta så kan arbetsuppgifterna eller inriktningen på företaget vara det avgörande. Att rekrytera rätt är bland det svåraste som finns och därmed något man bör göra smart enligt denna artikel i Resumé.

82-6-3-rekryteringsforetag-rekryteringsverktyg-effektivt

Rekrytering på hög nivå

Alla som sysslat med rekrytering vet att det kan vara ett ganska stort jobb. För du vill inte riskera att missa den rätta personen och istället anställa en som inte riktigt passar in. Det handlar om stora pengar och även tid som inte får slösas. Många vänder sig till sociala nätverk som är fokuserade på arbete, anställning och yrkesval. Här kan du komma i kontakt med personer som kanske passar in på din arbetsbeskrivning.

Andra alternativ inkluderar de verktyg som finns till förfogande. Program som har tagits fram för att underlätta processen och göra att den går snabbare. Allt handlar ju om pengar, tid är en värdefull resurs som ingen vill slösa med. Detta blir ännu viktigare när du rekryterar relativt ofta, men även en enda nyanställd kan ta flera timmar att  hitta fram till.

Ett annat sätt, som ofta fungerar mycket bra, är att gå genom ett rekryteringsföretag. Det har blivit lite som en marknadsplats där de medlar mellan olika parter. Genom att specialisera sig på rekrytering har de kunnat utveckla en metod och ett nätverk som är ganska stort på sina ställen. En del är mer verksamma på en viss ort eller inom ett speciellt arbetsområde, men många är rent allmänt tillgängliga för konsultation.

Den allra bästa rekryteringen

Du måste alltså avgöra vad som kan fungera bäst i ditt fall. Rekryteringsföretagen växer till sig och det med en god anledning. Det har blivit allt vanligare att outsourca, det vill säga lägga över vissa arbetsuppgifter på andra. Inte bara på IT och bokföring, men också på en sådan viktig sak som rekrytering. Låt proffsen ta hand om det hela och presentera dig med potentiella kandidater.

Köp din färg online

Som de flesta säkerligen vet så har väldigt mycket tagit klivet ut på nätet för att kunna utöka sin verksamhet. I dag är det mer eller mindre ett naturligt steg i utvecklingen. Särskilt om man driver en butik. En del väljer till och med enbart att rikta in sig på försäljning via nätet.

116-handla-färg-onlineDet finns vissa områden som är välkända på internet när det gäller handel. Förmodligen är de största modekläder och träningskläder. Men även prylar och möbler går att handla online i dag och allt fler vill slå sig in på den marknaden. Numera är det till exempel inte heller konstigt att finna måleriprodukter online eftersom även det har blivit en del av handel på internet i dag.

Precis som att det finns flera olika nätbutiker som erbjuder kläder från olika märken och liknande finns det också olika butiker på nätet som säljer måleriprodukter. Inte sällan erbjuder dessa butiker alla möjliga färger och alla de tänkbara tillbehör som du kan behöva när du ska dra i gång ett projekt som innebär att du ska måla. Klicka dig in på Nordisk Ytas hemsida för att se efter själv vad som finns att beställa via nätet.

Olika fördelar

Det finns flera fördelar med att handla din nya färg online. För det första behöver du inte rusa iväg efter jobbet till färgbutiken för att med andan i halsen välja en färg innan butiken stänger. I stället kan du åka hem i lugn och ro efter arbetet och sätta dig till rätta i soffan med datorn eller surfplattan och utforska utbudet. När du väl har hittat det du söker kan du beställa produkterna du behöver snabbt och lätt och få det levererat hem till dig. Det blir med andra ord inte mycket enklare än så här.

Du kanske tänker att utbudet inte ska vara lika stort online när det gäller färg och allt därtill så som det är i de fysiska butikerna. Men faktum är att du hittar ett lika stort utbud på nätet som i butikerna. Ibland kan det till och med vara större i nätbutiken vilket kan ses som ännu en fördel för dig som verkligen vill ha mycket att välja mellan. Se bara deras utbud av utomhusfärg här som exempel.

Tänkvärt

Om du ska börja måla om och kanske har ett större projekt framför dig går du förmodligen och överväger för- och nackdelar med att anlita en målare eller en firma som gör jobbet åt dig. För i dag är tid en dyrbar vara och alla är inte beredda att lägga sin fritid på att måla om.

Men då finns det vissa saker som kan vara värt att tänka på i samband med att du anlitar hjälpt och det är inte fel att undersöka vad det är som gäller med regler och lagar. Här kan du bland annat läsa mer om att du ska tänka på detta innan du ”köper måleri” så att du inte råkar ut för några eventuella tråkiga överraskningar i ett senare skede.

Butiker och kassasystem som fungerar i vardagen

Att driva butik kan vara ett mycket roligt jobb med kundkontakter och många olika uppgifter varje dag. Dock är det samtidigt mycket krävande och det är inte ovanligt att man som entreprenör inom denna bransch jobbar långa dagar. För att driva en lyckosam butik gäller det dock att vara passionerad för det man gör och dessutom se till att allt flyter så smidigt som möjligt varje dag.

Att investera i en bra butikslokal brukar vara det allra första steg som de flesta butiksägare tagit efter det att man säkrat finansieringen av sin affärsrörelse. Det är ju trots allt där man skall göra affärer och därför gäller det att välja en lokal dit man kan locka kunder som faktiskt vill köpa produkten man har på lager.

Har man medarbetare blir det också extra viktigt att se till att de har utrymmen där de kan byta om – ifall detta behövs – och där de kan förvara sina saker under arbetsdagens gång. Intresserad – på den här sidan finns klädskåp i plåt att beställa på nätet och med fri frakt vilket självklart gör investeringen än mer attraktiv.

Tänk på detta när du vill beställa klädskåp och annan förvaring online

 • Skapa en budget för just den här utgiftsposten i företaget. Genom att ha kontroll på budgeten vet du hur mycket du har råd att lägga på detta och slipper skuldsätta dig mer än absolut nödvändigt. Tänk på att butiker och kassasystem ofta innebär att behovet av förvaring av olika slag är stort!
 • Ta gärna några minuter till att göra egen research online. Du vill självklart hitta en bra leverantör av all typ av förvaring och då kan det vara bra att få reda på vad tidigare kunder tyckt om sin upplevelse med de företag som de har handlat från. Detta är väl värt din tid eftersom du vill undvika att handla från oseriösa bolag.
 • Se också alltid till att du verkligen läser igenom ett eventuellt avtal ordentligt – många företagare låter till och med en kunnig person titta på avtalet de också. Om du mot förmodan skulle vara missnöjd med något bör man alltid ha kunskapen om vad som då gäller i förväg för att undvika tråkiga överraskningar som kan påverka budget och leveranser.

Tekniken kring butiker och kassasystem har under de senaste åren gått massivt framåt och man kan idag hitta riktigt bra system som håller såväl butiken som kontanter säkra. Hela tiden öppnas nya butiker runt om i landet av entreprenörer som hoppas på att just deras butik skall bli en succe’. Kjell & Company öppnar ny butik i Hässleholm och hoppas locka kunder på en marknad som bara växer.

Fördelar med bra förvaring och klädskåp i butiken

 • De anställda känner uppskattning då de har någonstans att lägga sina personliga tillhörigheter under arbetsdagen. Glada anställda jobbar mer effektivt och har det i allmänhet bättre på jobbet.
 • Du undviker stök och borttappade saker eftersom allt har sin plats i butiken. Detta gör miljön trivsam för alla och dessutom slösar man inte tid på att leta efter saker när man egentligen borde jobba eller bege sig hem till sin familj efter arbetsdagens slut.
 • Det är säkrare för alla och man kan lättare undvika stölder på arbetsplatsen om man har som princip att man låser in alla värdefulla, personliga ting – eller saker som tillhör företaget – under arbetstid och under butikens generella öppettider.

Butiker och kassasystem som fungerar i vardagen är helt enkelt nyckeln till en arbetsplats där medarbetarna trivs på riktigt och där kunderna känner att de verkligen vill komma tillbaka för att handla sina produkter – varje gång.

 

 

 

 

Stora byggprojekt kräver koordinering mellan många parter

Nästan oavsett vart man åker och vilken storlek på stad det gäller är det uppenbart att det byggs på många platser i Sverige idag. Det kan handla om allt från bostäder till stora shoppingcentrum men oavsett vad det är står det klart att byggnation skapar jobb och livskvalitet för dem som skall nyttja huset eller byggnaden.

3-5-stora-byggprojekt-kraver-koordinering-mellan-manga-parterDet finns många komponenter som skall falla på plats för att ett bygge av ett hus eller en byggnad skall fungera smidigt. Seriösa byggföretag är experter på just detta och i ett samhälle där många strävar efter att få bygga sitt drömhus är jobben fler än någonsin. Byggföretag har dock ofta många underleverantörer eftersom stora byggprojekt kräver koordinering mellan många parter.

Byggelement av bra kvalitet men som fortfarande inte kostar skjortan är något som många som bygger hus vill ha. Nyfiken – att tillverka byggelement är Timbeco specialister på och därför vänder sig en stor andel av marknaden till dem varje år.

Det finns mycket att tänka på när man bestämt sig för att bygga ett hus – oavsett om det gäller en gigantisk byggnad eller ett nytt hem. Att veta vart man skall börja kan kännas överväldigande men det finns ett par grundläggande saker man bör ha kontroll över innan man sätter igång.

Tänk på detta när du bestämt dig för att bygga

 • Börja med att göra upp en ordentlig budget. Det finns många delar som måste klaffa när man bygger hus och byggnader och med en ordentlig budget får man en bra översikt över hur mycket pengar man har till varje del. Detta är grunden för ett lyckat byggprojekt.
 • Ta mycket tid till att söka efter rätt byggföretag att arbeta med. Du kan exempelvis söka efter byggföretag online och läsa rekommendationer och recensioner som tidigare kunder lämnat. Deras upplevelse av företaget och sitt köp bör utan tvekan spela in när du bestämmer dig för om detta är ett byggföretag du vill samarbeta med eller ej.
 • Kontrollera självklart också att företaget du är intresserad av att samarbeta med är seriöst och ordentligt registrerat. Detta kan du till exempel göra via Bolagsverket.
 • Innan du skriver på ett avtal – se alltid till att du läst igenom det ordentligt. Genom att göra detta undviker du obehagliga överraskningar om du mot förmodan är missnöjd med –genomförandet eller något går fel i efterhand.
 • Be sist men inte minst gärna också om en lista över underleverantörer som byggföretaget arbetar med. Har du den får du en bättre överblick över vilka de faktiskt samarbetar med och om de är seriösa.

Timbeco har funnits länge på marknaden och smarta fasadelement är en typ som de tillverkar och säljer för olika byggprojekt. Att ha en bra grund är A&O för en lyckad byggnad eller ett riktigt bra hus.

Shoppingklimatet förändras och överallt flyttar affärer och olika typer av butiker till stora shoppingcentrum lite utanför citykärnan. Dessutom gäller att ju större projekt – desto större koordination mellan olika komponenter är nödvändig. Intresserad av att läsa mer – stora byggprojekt som till exempel bygget av C4 Shopping i Kristianstad kräver involvering av många parter skriver Kristianstadsbladet i en artikel som på många sätt är aktuell på flera platser i landet.

Det är med andra ord ett faktum att stora byggprojekt kräver koordinering mellan många parter och byggnadsprojekt är en industri som bara kommer att fortsätta växa. Kanske är det inte så konstigt att fler och fler människor söker sig till denna industri för att arbeta. Många underleverantörer lever på att de stora företagen anlitar dem för olika projekt och detta ger även mindre företag möjligheten att växa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Äldre inlägg Nyare inlägg »