Även om tekniken är fascinerande är det inte alltid helt lätt att förvara den. Inte sällan rör det sig om utrustning för tiotusentals kronor, ibland mer, som man helst ser till att ha i så bra skick som möjligt. För att kunna förvara dessa fragila ting finns det speciella skåp som kan användas till ändamålet.

138-säkerhet-förvaringDet finns så klart lite olika typer av skåp beroende på hur ni tänker er förvaringen. Bland annat finns det någonting som kallas för datamedieskåp. Dessa förvaringsenheter är skapade så att de ska kunna skydda datamedia av olika slag mot fukt, värme, gaser och så vidare. Nu kan ni skydda företagets lättillgängliga och mobila hårdvara i dessa så kallade ”datamediaskåp” om ni till exempel åker bort en längre tid. Då kan ni med största sannolikhet känna er säkra på att era saker är i tryggt förvar under tiden.

Vill ni hålla sakerna utom räckhåll för tjuvarna kan ni förvara företagets servrar i inbrottssäkra serverskåp. Denna typ av skåp fungerar likt ett så kallat säkerhetsskåp där man vanligtvis förvarar bland annat datorer i vid skolor och kontor till exempel.

Känsligt material

Om ni investerar i ett serverskåp kan ni skydda ert känsliga material mot tjuvarnas ivriga fingrar. Dessa skåp har skapats med en stålplåt på 4 millimeter. Dessutom har de självklart också ett lås som skyddas av en borrskyddsplatta, manganstål och sprängsäkring.

Skåpen har man producerat så att de ska kunna vara en förvaringsplats för exempelvis datorer men även för andra typer av föremål som inte tål värme så bra. På grund av detta finns det en fläktventilation som är temperaturstyrd, grenuttag, samt hål som har blivit godkända för att dra igenom kablar.

Det går även att installera en datamediainstans i serverskåpen som har en brandklassning särskilt utformad för att kunna hålla datamedia oskadd. Som du ser finns det ordentliga säkerhetsåtgärder att ta till om man önskar ha sina dyrbara teknikprylar oförstörda och ifred från personer som inte vet skillnaden mellan ”ditt och mitt”.

Skydd på avstånd

Vill man skydda sina servrar på extern plats finns Bahnhofs serverrum Pionen som en del säkert redan känner till. Pionen ligger nämligen i ett kärnvapensäkert skyddsrum som härstammar från Kalla Kriget. Anläggningen ligger under Vita Bergen på Södermalm i Stockholm och om du ska komma in har du en 40 centimeters ståldörr att passera.

Så om du vill skydda dina servrar på en extern plats blir det inte mycket säkrare än så här. I och med att man har märkningen ”Based in Sweden” kan du vara säker på att lagringen sker på svensk mark. Därmed kan du känna dig trygg när det gäller säkerhet mot företagsspionage, myndighetsövervakning, avlyssning och liknande. Driftsäkerheten hos Bahnhof är extremt hög och du behöver i princip aldrig vara osäker på hur du har det med dina servrar om du hyr en server på detta ställe.