Bokföringen ska skötas enligt konstens alla regler. Inte allt för sällan kan du se företag som försöker sköta bokföringen på egen hand. I längden kan dock detta sluta med en rejäl upptaxering. I värsta fall kan du även bli åtalad för bokföringsbrott. I anslutning till detta ser branschorganisationer ett ökande behov av företag som ombesörjer både juridik och bokföring.

Att starta eget är inte alltid så enkelt som det låter. Än svårare blir det när du som företagare ska utforma kontrakt och bindande avtal. Många vänder sig till sin bokföringsbyrå för att få hjälp med dessa frågor. Redovisningsekonomer och revisorer är dock inte alltid berättigade till att utforma vissa kontrakt. Ett bra exempel på nyttan av laglig hjälp kan du läsa om här: https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/jobbade-som-hastskotare-far-inte-komma.htm

Vem ansvarar för bokföringen?

  • Har du exempelvis ett aktiebolag är det du som näringsidkare som ansvarar för bokföringen. Det finns en rad olika bestämmelser som reglerar hur det går till i praktiken. Alla transaktioner ska kunna stärkas med kontoutdrag. Det finns även bestämmelser för hur länge du ska förvara bokföringen.
  • Det kan bli tal om bokföringsbrott om du med uppsåt försökt manipulera bokföringen. Det kan då handla om ett belopp som du medvetet undanhållit för skatteverket. Flera faktorer påverkar straffvärdet för det här brottet.
  • Bokföringsbrott kan i värsta fall leda till ett fängelsestraff. Det ska då vara tal om ett stort belopp som du inte har registrerat i bokföringen. Straffvärdet är som längst 6 år.
  • En redovisningskonsult eller en revisor är ingen garant för att du inte kan bli dömd för bokföringsbrott. Det är fortfarande näringsidkaren som har huvudansvaret. Konsulten kan dock även få ett straff som medskyldig.

Ansvaret för att sköta bokföringen är således starkt fokuserat på näringsidkaren. Det finns dock en del gråzoner, speciellt när det gäller ansvarsrelationen mellan näringsidkare och redovisningskonsult. Det finns ofta ett behov av juridisk hjälp för att säkerställa att allt sker korrekt.  Det finns en pålitlig juridikbyrå i Dalarna. Alla deras uppgifter hittar du härMerinfo

Redovisning kombinerat med juridik

Många undrar Hur du kombinerar bokföring och juridiska tjänster. Det finns byråer du kan vända dig till som kombinerar dessa områden. Dessa byråer kan försäkra dig om att bokföring är korrekt ur ett juridiskt perspektiv. Uppkomsten av dessa kombinerade byråer kan också hjälpa revisorerna.

Revisorsnämnden har skrivit om sin avsikt att revidera kraven för att bli revisor. Revisorerna har historiskt sett genomgått en utbildning inriktad mot företagsekonomi. De har därefter skaffat sig arbetslivserfarenhet för att på sikt kunna bli revisorer. Revisorsnämnden har för avsikt att bjuda in flera personer med en annan utbildningsbakgrund. Juridik är en av dessa bakgrunder. Bokföringens krav på juridisk kunskap verkar med andra ord inte minska i framtiden.

Andra perspektiv inom juridiken

De allra flesta tänker nog inte på bokföring i relation till juridik. Faktum är dock att juridik innefattar i princip alla samhällssektorer.

  • Offentlig rätt innefattar den offentliga sektorn. Mer precist handlar det om relationen mellan privatpersoner och den offentliga sektorn. Detta är ett mycket brett område som innefattar allt från rättsväsendet till skatterätten. Den offentliga rätten reglerar även hur myndigheter får agera i olika situationer. Ett bra exempel är lagen om upphandling, som bland annat förhindrar nepotism i affärsrelationer mellan den statliga sektorn och privatpersoner.
  • Miljörätten omfattas även den av offentlig rätt. Det är ett område som är extra aktuellt i dagens debattklimat. Inom det här området gör man en skillnad mellan svensk miljörätt och internationella konventioner. Vi har genom att ha skrivit under dessa konventioner gått med på regler som vi inte kan påverka med svensk lag.
  • Civilrätten är fokuserad på relationen mellan privatpersoner. Ifall du har hamnat i en konflikt med en annan företagare är det alltså tal om civilrätt. Det finns exempel där det offentliga kan blandas med civilrätt. Ett exempel är arbetsrätt.

Juridiken påverkar starkt vårt sätt att leva. Förhållandet är detsamma även utanför Sverige. Det finns många olika exempel på detta. Ett är när en Juridisk aktion i Ungern leder till stora förändringar.

Hur du bör agera

I den här artikeln har vi försökt redogöra för hur juridiken påverkar oss i relation till bokföring. Driver du ett företag kommer du med största sannolikhet någon gång behöva juridisk hjälp. Ifall du tecknar ett avtal kan du även tänka på det eventuella behovet av hjälp i ditt privatliv. Civilrätten omfattar som sagt en rad olika områden. Du kanske någon gång hamnar i en situation där skilsmässa är den enda utvägen. Beroende på vilket avtal du har tecknat kan du kanske använda ditt befintliga avtal till privata angelägenheter. 

I vilket fall kan det inte skada att redan ha etablerat en god juridisk kontakt. Du har då ett försprång när du behöver hjälp i ditt privatliv. Det är inte heller helt osannolikt att du kan få en rabatt baserat på att du redan är befintlig kund.